Søk

Hovedmeny

Helseinformasjon
for Nord-Norge
 


Helse Nord RHF (regionalt helseforetak) har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge og Svalbard. Vi skal sørge for at du som pasient får nødvendig helsehjelp av spesialister; innen fysisk helse, psykisk helse, rus, rehabilitering mm.
Les mer

abonner på nyhetsbrevet fra Helse Nord

Helseatlas

Helseatlas for Nord-Norge 
Helseatlas for Nord-Norge

ReHabilitering

Informasjon fra Helse- og omsorgs-departementet

  • Ny styreleiar og nestleiar i Helse Midt-Norge RHFOla H. Strand og Paul Steinar Valle er i dag oppnemnde til høvesvis styreleiar og nestleiar i styret for Helse Midt-Norge RHF. Liv Stette, kommunalsjef i Ålesund kommune, er nytt styremedlem. 30. Oct 10:52
  • Arbeidet med å gjennomgå vilkårene for endring av juridisk kjønn styrkesRegjeringen styrker det pågående arbeidet med å utrede endringer i dagens vilkår for endring av juridisk kjønn. Det skal gjøres et arbeid i fire departementer i nær dialog med den pågående ekspertgruppen oppnevnt av Helsedirektoratet. Departementsarbeidet skal bidra til en raskest mulig politisk behandling av alle problemstillingene. 29. Oct 14:28

Medieklipp

Klikk her for å gå til vår facebook-side

Følg Helse Nord på twitter: www.twitter.com/helsenordinfo

Copyright © 2014 Helse Nord RHF, 8038 Bodø - tlf.: 75 51 29 00 - faks: 75 51 29 01

|

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsdirektør Kristian I. Fanghol. Webredaktør Helen K. Åsli. E-post: postmottak@helse-nord.no. Om nettsidene og personvern. Validering: W3C