Søk

Hovedmeny

Helseinformasjon
for Nord-Norge
 


Helse Nord RHF (regionalt helseforetak) har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge og Svalbard. Vi skal sørge for at du som pasient får nødvendig helsehjelp av spesialister; innen fysisk helse, psykisk helse, rus, rehabilitering mm.
Les mer

Tegning av avisleser med helsefarlige nyheter

Helsejournalistikk – på helsa løs?
Årets konferanse om helse og media. Bodø 6.-7.okt.

Helseatlas

Helseatlas for Nord-Norge 
Helseatlas for Nord-Norge

ReHabilitering

Informasjon fra Helse- og omsorgs-departementet

  • Helseberedskap i forbindelse med mulig trusselI forbindelse med den mulige trusselen mot Norge, har Helse- og omsorgsdepartementet delegert til Helsedirektoratet å koordinere helsetjenestens håndtering av hendelsen. Dette er i tråd med etablert oppgavefordeling mellom departementet og direktoratet. 24. Jul 16:55
  • Bedre forbrukerinformasjon om alkoholholdige drikkerHelse- og omsorgsdepartementet sender i dag ut forslag om endringer i alkoholforskriftens bestemmelser om alkoholreklame. 8. Jul 10:27

Medieklipp

Klikk her for å gå til vår facebook-side

Følg Helse Nord på twitter: www.twitter.com/helsenordinfo

Copyright © 2014 Helse Nord RHF, 8038 Bodø - tlf.: 75 51 29 00 - faks: 75 51 29 01

|

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsdirektør Kristian I. Fanghol. Nettredaktør Helen K. Åsli. E-post: postmottak@helse-nord.no. Valideringstest: W3C