Søk

Meny

Askeskyen som stopper luftambulansen og flytrafikk:

Oppsummering fra Helse Nord til Helsedirektoratet 20.4

Helse Nord RHF sender daglig en oppsummering til Helsedirektoratet. Her er rapporten som ble sendt tirsdag 20. april kl. 19.30.

 

Oppsummering etter dagens møter med HF-ene og Regional AMK.

Status siste døgn

Generelt
Luftrommet over Nord-Norge er for tiden åpen. Dette gjør at flyoperasjoner har gått normalt.

Akuttmedisinske transporter

Helse Finnmark: Totalt 61 transporter. 8 ønsket med fly, 2 av disse gikk med bil.

UNN: Normal flyaktivitet. Ingen utfordrende transporter.

NLSH: 59 ambulansetransporter. Ingen utfordringer knyttet til luftambulanseoperasjoner.

HLSH: Ingen utfordringer

Pasientreiser:
Ingen anmerkninger i noen HF.

Personellsituasjon
Ingen anmerkninger i noen HF.

Dialog mellom Helse Finnmark og Helse Midt/Helse Sør-Øst vedrørende utskifting av personell. Ikke lenger behov for gynekolog. Likeledes er det ikke behov for anestesisykepleier. Bemanning ambulanser og en anestesilege kontinueres.

Utfordringer i samhandling
Ingen utfordringer. Satellitt-telefoner anskaffet.

AMK Tromsø (på plass)
AMK Bodø (på plass)
AMK Helgeland (underveis)
AMK Harstad (underveis)
AMK Finnmark (underveis)
Helse Nord RHF (underveis)

Behov for tiltak fra sentrale helsemyndigheter
Avtale med Grønland og Færøyene ifm pasientmottak til UNN HF. Ifølge Helsedirektoratet skal Helse- og omsorgsdepartementet inngå avtalene.

Pasienter som venter på transport
Helse Finnmark HF: Normal drift
UNN HF: Normal drift.
NLSH HF: Normal drift
HLSH HF: Normal drift


Oppfølgingspunkter

Fødselsomsorg
En gruppe har utarbeidet en regional plan. Direktørene ønsket avklaringer. Ny versjon sendt til sirkulasjon i gruppen.

Forsvaret
Avventer fortsatt svar mht legebemannet ambulanseressurs på Setermoen.

Bakvaktordning i kommunene
Rapportering til fylkesmenn/AMK innen mandag ettermiddag. Tilbakerapportering ikke kjent i AMK-en i morges. Følges opp 21.04.

Desentralisering av kontontroller/behandling
De pasienter som ikke møter opp til UNN Tromsø og NLSH Bodø vurderes for desentralisert behandling. Etter avtale følges dette opp 21.04.

Kongressdeltakelse – utenlandsreiser ansatte
Policy?

Hurtigruten-Widerøe-SAS
RHF kontakter ledelsen.

Helse Nord RHF utarbeider retningslinjer for hvordan vi handterer fravær pga flystans
Vil bli sendt ut fra RHF-et. Det vil være forskjell om det er før eller etter 15.04. Gjensidig fleksibilitet et stikkord. Tillitsvalgte (KTV/KVO) trekkes inn i prosessen.

Vikarer kommer senere – drar tidligere
HINAS må kontaktes for avklaring om dette gir rett til avkorting av kostnader ift. avtaler.

Punkter som kan være aktuelt å ta opp igjen senere (ikke tema 21.04)

PCI
Etter dialog med og mellom fagmiljøet ved NLSH/UNN er det konkludert at man foreløpig ikke etablerer PCI ved NLSH. Dette må følges opp ved evt. langvarig flyforbud.

Lager
Ingen utfordringer meldt fra HF-ene.

Psykiatriske pasienter
Helse Finnmark skrevet søknad for tvangsinnleggelse i DPS Tana. Håndteres av fylkeslegen og videre Helsedirektoratet. Helse Nord RHF har gitt aksept for økning av bemanning ifm. krisen med 5-7 pleiepersonell.

Pasientreiser: Busstransport Bodø-Tromsø
Anbud innkommet. Oppstart til helgen (fra søndag)?
 

(Teksten er endret på enkelte punkter i forhold til original rapport for å tilpasses publisering på nett.)

Publisert: 20.04.2010 kl. 19:56 | Endret: 21.04.2010 kl. 08:43
Del denne artikkelen:
Facebook Twitter LinkedIn

Askesky i media

Copyright © 2014 Helse Nord RHF, 8038 Bodø - tlf.: 75 51 29 00 - faks: 75 51 29 01

|

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsdirektør Kristian I. Fanghol. Webredaktør Helen K. Åsli. E-post: postmottak@helse-nord.no. Om nettsidene og personvern. Validering: W3C