Søk

Meny

Askeskyen som stopper luftambulansen og flytrafikk:

Oppsummering fra Helse Nord til Helsedirektoratet 26.4

Her er Helse Nord RHFs rapport til Helsedirektoratet mandag 26. april, sendt kl. 17. Den daglige rapporteringen opphører etter dette. Ved ev. forverring av askeskyen kan rapporteringen bli tatt opp igjen.

Oppsummering etter dagens møter med HF-ene og Regional AMK.

Status siste døgn

Generelt
Deler av luftrommet over Nord-Norge er stengt fra kl. 20.00 i går frem til kl. 14.00 i dag. Dette gjør at enkelte flyoperasjoner har blitt utsatt.

Akuttmedisinske transporter
Enkelte operasoner har måttet løses lokalt og alternativt.

Pasienttransporter
Normal aktivitet. Ingen spesielle problemer er meldt.

Personellsituasjon
På kort sikt (2-3 dager) er personellsituasjonen under kontroll i alle helseforetak.

Utfordringer i samhandling
Ingen utfordringer.

Overbelegg på intensiv på UNN som prioriteres ifm med pasientransport. God dialog mellom HF-ene.

Behov for tiltak fra sentrale helsemyndigheter
Ingen nye behov er meldt

Pasienter som venter på transport
Noen på vent (18 pasientoppdrag), men forventes løst når luftrommet igjen er åpent kl. 14.00

Oppfølgingspunkter

Bistand fra Helse Sør-Øst og Helse Midt
Bistand bestilt for neste uke. Videre behov kartlegges fortløpende og avklares for en uke av gangen. Må tas opp i onsdagens møte.

Punkter som kan være aktuelt å ta opp igjen senere

  • PCI
  • Lager
  • Pediatriske sykepleiere – prematuravdeling UNN
  • Ortopedi i Kirkenes ved vedvarende beredskap (i mnd).
  • Desentralisering av kontroller/behandling
  • Forsvaret
  • Hurtigruten-Widerøe-SAS
  • Pasientreisebuss Bodø-Tromsø.
  • Avtale vedr. pasienter fra Grønland/Færøyene.

(Teksten er endret på enkelte punkter i forhold til original rapport for å tilpasses publisering på nett.)

Publisert: 27.04.2010 kl. 08:37 | Endret: 27.04.2010 kl. 09:03
Del denne artikkelen:
Facebook Twitter LinkedIn

Askesky i media

Copyright © 2014 Helse Nord RHF, 8038 Bodø - tlf.: 75 51 29 00 - faks: 75 51 29 01

|

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsdirektør Kristian I. Fanghol. Webredaktør Helen K. Åsli. E-post: postmottak@helse-nord.no. Om nettsidene og personvern. Validering: W3C