På helsenorge.no kan du se oversikten over dine egenandeler fra lege, psykolog, poliklinikk (sykehus), røntgeninstitutt, pasientreiser, medisiner og utstyr på blå resept. Logg inn på Mine Egenandeler

 

Egenandelskort (frikort):

Frikortordningene skal skjerme deg mot for høye utgifter til egenandeler. Det finnes to typer egenandelskort, som gjelder for ulike typer tjenester. Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Når du mottar frikort, slipper du å betale egenandeler for resten av kalenderåret.