Søk

Hovedmeny

Helse Nord Nytt nr. 4-2012:

De første tar i bruk ny personalportal

HR-sjef ved UNN, Mai-Liss Larsen. HR-sjef ved UNN, Mai-Liss Larsen.

UNN HF og Sykehusapotek Nord HF er første HF i foretaksgruppen som tar i bruk Personalportalen – et nytt lønns- og personalsystem. Pesonalportalen gjøres tilgjengelig for ansatte og ledere på UNN og Sykehusapoteket fra 08.10.12. Første lønnsutbetaling gjennom nytt lønnssystem skjer 12. oktober 2012.

- Innføringen av nytt lønns- og personalsystem skal bidra til å understøtte UNN’s HR-strategi om en profesjonell personalhåndtering, og at UNNs ledere skal profesjonaliseres i arbeidsgiverrollen, forteller HR-sjefen ved UNN, Mai-Liss Larsen.

Leverandøren av det nye systemet er Bluegarden, og delsystemene som skal innføres er Paga (lønnssystem), Personalportal, webcruiter (rekruttering) og Dossier (utviklingssamtaler).

HR-strategien har følgende målsettinger knyttet til personalhåndtering:

Målsettinger

 1. UNN skal ha en profesjonell tilnærming til rekruttering.
   
 2. UNN skal ha en profesjonell tilnærming til lønnsadministrative prosesser.
   
 3. UNNs ledere skal profesjonaliseres i arbeidsgiverrollen.
   
 4. Personaladministrativt arbeid skal profesjonaliseres gjennom et tettere samarbeid mellom HR-senteret og klinikkene.
   
 5. Det skal være en tydelig ansvarsdeling mellom HR og klinikkene i forhold til personaladministrative oppgaver.
   
 6. Personaladministrativt arbeid skal kvalitetssikres gjennom nye teknologiske løsninger.

- Dette er ambisiøse målsettinger hvor det er helt avgjørende at vi har systemer som understøtter arbeidsprosessene på en god måte, fortsetter Larsen.

Samspill med andre systemer

Personalportalen er integrert med andre systemer, og både ansatte og ledere får enkel tilgang til veiledninger, aktuelt lov- og avtaleverk, samt personalhåndbok. Ledere får i tillegg enkelt tilgang til rekrutteringsverktøy og modul for sykefraværsoppfølging. Fravær og variable tillegg skal registreres i Gat som i dag, men vil overføres til lønns- og personalsystemet. Personopplysninger, arbeidsforhold og organisasjon overføres fra lønns- og personalsystemet til Gat. Personalportalen skal bli ”master” for at medarbeidere skal gis tilgang til øvrige IKT-systemer.

Mange fordeler

Det nye systemet gir mange fordeler for både ledere og medarbeidere.

Eksempler på fordeler for ledere:

 • Bedre styringsverktøy – alt på ett sted
 • Data registreres en gang – standardisering av prosessene
 • Muligheter for forhåndsinnmelding i Gat
 • Forenklet og forbedret saksflyt – alle skjema kan følges hvor de er i saksflyten
 • Elektroniskgodkjenning av reiseregninger 
 • Varselliste i innkurv, og påminnelse på e-post ved nye oppgaver
 • Verktøy for sykefraværsoppfølging
 • Verktøy for utviklingssamtaler

Eksempler på fordeler for medarbeidere:

 • Tilgang til egne personalopplysninger i personalportalen (Min mappe)
 • Ansvar for å oppdatere egen CV, samt person- og familieopplysninger.
 • Elektronisk permisjonssøknad ved fravær over 14 dager.
 • Elektronisk lønnsslipp Personalportalen (Min mappe).
 • Tilgang til Personalportalen hjemmefra.
 • Tilgang tilveiledninger, samt lenker til lov- og avtaleverk, rutinebeskrivelser og personalhåndbok

Tidsplan

Prosjektleder for innføringen ved UNN og Sykehusapotek Nord er Svein Malvin Vatne. Han forteller at det har vært mye arbeid med mange involverte. Tidsplanen er allikevel overholdt og han ser frem til å komme i mål med innføringen.

UNN og Sykehusapotek Nord har vært pilot for det nye systemet, som skal innføres i hele foretaksgruppen. Neste helseforetak ut er Nordlandssykehuset, HN IKT og RHF, og deretter følger Helgelandssykehuset og Helse Finnmark.

Erfaringsoverføring

Erfaringsoverføring fra PILOT-innføringen ved UNN og Sykehusapotek Nord vil være en viktig del av det videre arbeidet. Det har allerede vært kontakt mellom UNN og Nordlandssykehuset, hvor UNN har delt mange av sine erfaringer så langt i prosjektet.

Kommentarer

 • Det er ingen kommentarer
Publisert: 14.09.2012 kl. 11:58 | Endret: 14.09.2012 kl. 12:02
Del denne artikkelen:
Facebook Twitter LinkedIn

Copyright © 2015 Helse Nord RHF, 8038 Bodø - tlf.: 75 51 29 00

|

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsdirektør Siw Sandvik. Webredaktør Ingrid Bredesen Hangaas. E-post: postmottak@helse-nord.no. Om nettsidene og personvern.