Dine rettigheter som pasient

Når du henvises til sykehus, har du en rekke rettigheter blant annet rett til medvirkning, innsyn i egen journal, rettigheter ved fristbrudd med mer.

Mer om dine rettigheter som pasient finner du på den nasjonale helseportalen helsenorge.no

Velg behandlingssted

Du har rett til å velge behandlingssted i hele Norge når du har fått en henvisning. På helsenorge.no finner du oversikt over behandlingssteder, og kan sammenligne ventetidene for utredning og behandling.

Velg behandlingssted på helsenorge.no

Digital tilgang til pasientjournal

Pasienter i Helse Nord har digital tilgang til sin pasientjournal via den nasjonale helseportalen www.helsenorge.no. Dette er en frivillig tjeneste. Les mer på www.helse-nord.no/minhelse.

Nedenfor finner du skjema du må bruke i visse tilfeller:

Kontrollkommisjoner innen psykisk helsevern

De psykiatriske sykehusene kan gjøre vedtak om tvunget psykisk helsevern. Hvert psykiatriske sykehus har en egen kontrollkommisjon for overprøving og kontroll av vedtak om tvunget psykisk helsevern. Pasienten og pårørende kan klage på forhold de mener er uriktige.

Mer informasjon og kontaktinformasjon:

Kontrollkommisjonen Universitetssykehuset Nord-Norge

Kontrollkommisjonen Nordlandssykehuset

NB: Klage på tvangsmedisinering skal sendes Helsetilsynet