Handikaplaget og Frisklivssentralen sørger for at bassenget varmes opp.

Fra kl 17-19 er fysioterapeut Bodil Sørensen til stede og vil instruere i vanngymnastikk.

Åpent for alle interesserte.

På grunn av ReHabiliteringsuka vil bassenget være varmere enn vanlig både et par dager før og et par dager etter dette arrangementet.