Søk

Meny

Forside   |  Fag   |  Tolketjeneste

Tolketjeneste og samisk tolk

Foto: Colourbox

Helse- og omsorgspersonell kan trenge tolk for å utøve informasjons- og veiledningsplikten og har ansvar for å vurdere behovet for og eventuelt bestille tolk med nødvendige kvalifikasjoner.

God kommunikasjon og gjensidig forståelse er grunnleggende i møtet mellom pasient og helsepersonell.

Å benytte kvalifisert tolk og å inneha nødvendig kompetanse som tolkebruker er avgjørende for å kunne yte forsvarlige helse- og omsorgstjenester når det er en språkbarriere.

Helsedirektoratet har gitt ut en ny veileder som skal bidra til å gi helse- og omsorgspersonell bedre kompetanse til å bestille kvalifiserte tolker og til å gjennomføre samtaler via tolk.

Veilederen omfatter tolking i møter med personer som har begrensede norskkunnskaper, samiskspråklige, døve, hørselshemmede og døvblinde.

Nasjonalt tolkeregister

Nasjonalt tolkeregister er et innsynsregister som via gir en oversikt over tolkers formelle kompetanse i tolking mellom norsk og andre språk.

Tolkene er oppført i registrert med nødvendige persondata, opplysninger om tolkefaglige kvalifikasjoner og kontaktinformasjon. Per 1.1 2011 har registeret 1200 tolker i 66 ulike språk.

Tolkene i registeret er rangert etter følgende formelle kvalifikasjonsnivåer:

  • Kategori 1: Tolker med statsautorisasjon og tolkeutdanning
  • Kategori 2: Tolker med statsautorisasjon
  • Kategori 3: Tolker med tolkeutdanning
  • Kategori 4: Skriftlige oversettere (statsautoriserte translatører eller fagoversettere med oversetterutdanning) med innføringskurs i tolkens ansvarsområde (TAO)
  • Kategori 5: Personer med bestått tospråklig test (ToSPot) og innføringskurs i tolkens ansvarsområde (TAO)
Publisert: 12.10.2011 kl. 13:31 | Endret: 27.01.2014 kl. 09:36
Del denne artikkelen:
Facebook Twitter LinkedIn

Copyright © 2015 Helse Nord RHF, 8038 Bodø - tlf.: 75 51 29 00

|

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsdirektør Siw Sandvik. Webredaktør Ingrid Bredesen Hangaas. E-post: postmottak@helse-nord.no. Om nettsidene og personvern.