logo

Foretaksmøter

Foretaksmøte mellom Helse Nord RHF og helseforetakene 17. desember 2021

Helse Nord RHF avvikler felles foretaksmøte for helseforetakene. Tema for møtet er "koronaberedskapen - situasjonsbildet".

17.
desember
2021
  1. 17. des. 2021, 08:15 - 08:45