logo

Foretaksmøter

Foretaksmøte mellom Helse Nord RHF og helseforetakene 2. februar 2022

Helse Nord RHF avvikler felles foretaksmøte for helseforetakene.

2.
februar
2022
  1. 02. feb. 2022, 14:00 - 14:30

Tid og sted

Når

  1. 02. feb. 2022, 14:00 - 14:30

Type arrangement

Foretaksmøter
Til behandling i foretaksmøtene foreligger følgende saker:
Oppdragsdokument 2022
  • Endring av helseforetakets vedtekter
  •  
    Under samme møte behandles følgende sak for Universitetssykehuset Nord-Norge HF:
    Universitetssykehuset Nord-Norge HF – salg av eiendommer
    Saksdokumenter