Hopp til innhold
logo

Konferanse

Helse Nords pasientsikkerhetskonferanse 2022

Takk til alle som deltok på Helse Nords pasientsikkerhetskonferanse 15. og 16. februar 2022. Konferansen ble gjennomført digitalt og årets tema var "Å lære av det som går godt".

15.
februar
2022
2 dager
 1. 15. feb. 2022, 09:00 - 15:00
 2. 16. feb. 2022, 09:00 - 15:00

Tid og sted

Når

 1. 15. feb. 2022, 09:00 - 15:00
 2. 16. feb. 2022, 09:00 - 15:00

Hvor

Digital konferanse


Program
Tidspunktene for foredragene kan bli justert.Tirsdag 15. februar (09.00-15.00)
09.00 - 09.20 

Åpning
09.20 - 10.05

Hva kan simulering gjøre for pasientsikkerhet og arbeidsglede?
Trine Olsen, klinikkdirektør Bærum sykehus, Vestre Viken HF
10.05 - 10.20

Pause
10.20 - 11.00

Learning from Excellence
Adrian Plunkett, overlege ved Birmingham Children's Hospital
11.00 - 11.35

Kom i gang med "Råbra"  
Marianne Nordhov, overlege, barne- og ungdomsklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge 
Siri Talseth-Frilund, avdelingssjef medisinsk klinikk, Helse Møre-og Romsdal, Ålesund sykehus 
11.35 - 12.30

Lunsj
12.30 - 13.00


E-konsultasjoner, hva er viktig for ungdommen?
Ungdomsrådene i Helse Nord

13.00 - 14.45
Forbedringsprosjekter fra hele regionen
Finnmarkssykehuset
 • Lokalt innsatsteam gir resultater
 • Line Grongstad, avdelingsleder kvalitet Finnmarkssykehuset

 • Universitetssykehuset Nord-NorgeIkke stikk meg uten grunn
 • Kasper Øvsthus, lege i spesialisering og Ellen Nordal, overlege ved barne- og ungdomsavdelingen                                                                                                                

 • Nordlandssykehuset
 • Persontilpasset oppfølging av kreftpasienter for en sikrere hverdag
 • Ellinor Haukland og Siv-Gyda Aanes, overleger ved avdeling for kreft og lindrende behandling

 • Helgelandssykehuset
 • Innføring av elektronisk pasienttavle og strukturerte tavlemøter på Kreft- og infusjonspoliklinikken
 • Kristin Høydahl, kreftsykepleier og nettredaktør for behandlingsinformasjon

  Sykehusapotek Nord
 • Leveranse av vaksiner til hvert ett nes i nord. Nye tjenester og forbedring under pandemien
 • Nina Brox, avdelingsleder

  Helse Nord IKT
 • Best i (s)lag – et samarbeid som gir livskvalitet og berger liv
 • Steinar Nyhus, Helse Nord IKT og Linn Hofsøy Steffensen, seksjonsoverlege nevrologisk seksjon, UNN
  14.45 - 15.00

  Årets kollega
  Knut Langeland, seniorrådgiver i HR-avdelinga i Helse Nord RHF deler ut prisenHer er alle de nominerte til Årets kollega 2021
  Onsdag 16. februar (09.00-15.00)
  09.00 - 11.30
  Parallellsesjoner *

 • Global trigger tool (GTT)
 • Robuste helsetjenester og effektfull ledelse
 • Simulering i den kliniske hverdag

  * Du velger hvilken av de tre parallellsesjonene over du ønker å delta på når du melder deg på konferansen. Les mer om hver enkelt sesjon litt lengre ned på denne siden. Alle sesjonene vil foregå på Teams og har et begrenset antall plasser. Først til mølla! 
  11.30 - 12.15 

  Lunsj

  12.15 - 13.15

  Selvmordsforebygging i et pasientsikkerhetsperspektiv
  Fredrik Walby, Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging, Universitet i Oslo
  Anne-Grethe Terjesen, fagsjef i Pårørendealliansen
  13.15 - 13.30 

  Pause


  13.30 - 14.30

  Jakten på det gode laget
  Roger Finjord, idrettsleder, foredragsholder og tidligere landslagssjef i kvinnefotball
  14.30 - 15.00 

  Oppsummering
  Cecilie Daae, administrerende direktør i Helse Nord RHF

   


  Om sendingen
  Her ser du Helse Nords pasientsikkerhetskonferanse 2022 (krever innlogging)*
  Alle som var meldt på konferansen mottok mandag 14. februar en e-post med brukernavn til den digitale plattformen. Bruk disse for å logge deg på. 
  Opptak av konferansen er tilgjengelig for alle som var meldt på frem til 17. mars. 
  NB! Foredraget til Roger Finjord er det ikke mulig å se i opptak.  

  Har du ikke mottatt e-post med brukernavn og passord? Sjekk spam-filteret først. Deretter kan du ta kontakt med oss på e-post pasientsikkerhet@nlsh.no. 

  For at du skal få en best mulig opplevelse av konferansen, anbefaler vi følgende:
 • Logg deg inn på PC eller Mac og bruk Chrome eller Firefox som nettleser. 
 • Ikke bruk Internet Explorer da denne ikke lenger oppdateres eller fungerer optimalt med nyere systemer. 
 • Om du er pålogget VPN/Citrix på hjemmekontoret, vennligst logg deg av dette før du logger deg på plattformen. Du kan fint se sendingen når du er pålogget mobilt kontor.

  Påmelding og betaling
  Konferanseavgiften er gratis for ansatte i helseforetakene i Helse Nord.For deltakere som ikke er ansatt i Helse Nord er konferanseavgiften 1000,- kroner.


  Våre foredragsholdere
  Trine Olsen

  Trine Olsen har bakgrunn som siviløkonom fra Handelsakademiet i Oslo/Handelshøyskolen BI og har medisinutdanning fra Universitetet i Tromsø. Hun har fordypet seg med et doktorgradsarbeid innen gastroimmunologi, og spesialisert seg innen indremedisin og nyremedisin. De siste syv årene har Olsen jobbet som helseleder, først i ulike lederroller ved Universitetssykehuset i Nord Norge, deretter som kvalitet- og forskningsdirektør i Helse Nord og det siste året som klinikkdirektør ved Bærum sykehus. Hun har også fullført Scottish Quality and Safety (SQS) Fellowship programme.
  Adrian Plunkett

  Adrian Plunkett jobber som overlege innen barneintensiv ved Birmingham Children`s Hospital.  Han opprettet «Learning from Excellence» i 2014 etter å ha reflektert over egne opplevelser som pasient. I tillegg til å lede arbeidet med dette i egen organisasjon har han støttet implementering og utvikling av Learning from Excellence-bevegelsen både i og utenfor det britiske helsevesenet.

  Learning from Excellence handler i korte trekk om å lære av det som går godt og å gi positive tilbakemeldinger til personal og kolleger. Adrian brenner for å hjelpe andre i gang med kontinuerlig forbedring. Du kan lese mer om arbeidet på https://www.learningfromexcellence.com 
  Marianne Nordhov 
  Marianne er utdannet barnelege fra Universitetet i Tromsø med nyfødtmedisin, akutt pediatri og klinisk rettsmedisin som hovedfagområder. Siden i høst har hun jobbet som konstituert klinikksjef i barne- og ungdomsklinikken ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. Før dette har Marianne jobbet mer enn 20 år som overlege i nyfødtmedisin. Hun har fullført den skotske forbedringsutdanningen i pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring, vært leder av Norsk Barnelegeforening samt fullført topplederprogrammet for ledere i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten. Marianne har et sterkt engasjement for pasientsikkerheten og har blant annet vært med på å etablere simulering og ferdighetstrening i det barnemedisinske miljøet.
  Siri Talseth-Frilund
   Siri Talseth-Frilund er avdelingssjef ved medisinsk klinikk, Helse Møre-og Romsdal, Ålesund sykehus. Hun er utdannet kreftsykepleier og i ferd med å fullføre en master i management. Siri har et sterkt engasjement for utvikling av pasienttjenestene, kulturbygging og relasjonsledelse. Sammen med Marianne Nordhov skal hun dele sine erfaringer fra arbeidet med Råbra. Ungdomsrådene i Helse Nord

  Under pandemien har e-konsultasjon vært den nye måten å møte legen sin på. Dette er en fordel for både helsepersonell og unge brukere, men er det kun en fordel? 

  Ungdomsrådene i Helse Nord representerer brukergruppen ungdom i alderen 12-23 år. Det skal være et rådgivende organ for helseforetakene og en høringsinstans for klinikkenes arbeid med å utvikle og opprettholde gode helsetjenester for ungdom. Ungdomsrådene skal også være et rådgivende organ for brukerutvalgene.
  Les mer om Ungdomsrådene i Helse Nord.


  Fredrik A. Walby

  Fredrik A. Walby er forsker og psykologspesialist med lang erfaring fra psykisk helsevern og med forskning på selvmord, først og fremst i kliniske populasjoner. Han har også vært involvert i flere nasjonale forebyggingstiltak, bl.a. den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen rettet mot selvmord i akuttpsykiatriske sengeposter. Walby leder nå Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling. Kartleggingssystemet har publisert flere omfattende rapporter om selvmord i tjenestene som har fått mye oppmerksomhet.
  Anne-Grethe Terjesen
   Anne-Grethe Terjesen er fagsjef i Pårørendealliansen som er den nasjonale paraplyorganisasjon for pårørende.  Hun har gjennom flere år vært opptatt av å synliggjøre og fremme pårørendes rolle innenfor psykisk helse- og rusfeltet. For å kunne gi god behandling er pårørende en viktig samarbeidspartner som i alt for liten grad er inkludert i psykisk helsevern.  Hun håper å komme med noen gode innspill i forbindelse forebygging, samarbeid og ivaretagelse av pårørende i forbindelse med selvmordsproblematikken. 
  Roger Finjord

  Roger Finjord er idrettsleder, foredragsholder og tidligere landslagssjef i kvinnefotball. Han er opprinnelig fra Øksfjord, men er i dag bosatt i Alta. I sitt foredrag deler Finjord raust av humoristiske historier, samtidig som han tar oss inn i alvoret i lederskap og samspiller mellom mennesker. 

  Han snakker med humor, stort engasjement og kunnskap: om å unne og beundre, om stolthet og om hvor viktig det er med et klapp på skulderen.

   
  Konferansier
  Geir H. Ringvold er konferansier under Helse Nords pasientsikkerhetskonferanse.

  Geir er kommunikasjonsrådgiver ved Nevromuskulært kompetansesenter ved UNN, Tromsø.

  Han har bakgrunn fra pedagogikk, NRK Barne-TV, podcast og åtte år i Kreftforeningen.
  Om parallellsesjonene
  Under konferansen tilbyr vi tre digitale parallellsesjoner. Disse er satt opp på programmet onsdag 16. februar klokken 09.00 – 11.30. Du velger hvilken seksjon du ønsker å delta på når du melder deg på konferansen. Sesjonene foregår på Teams og har et begrenset antall plasser, så her er det først til mølla! Global Trigger Tool (GTT)
   
  Målgruppe: Granskere i GTT-team og andre som arbeider med eller har interesse for GTT.
   
  Global Trigger Tool (GTT) er et verktøy som gir oss oversikt over pasientskader. I sesjonen vil det demonstreres nye muligheter i rapportløsningen, og siste nytt fra lokale og nasjonale forskningsprosjekt.  Samlingen har som mål at teamene utveksler erfaringer og får inspirasjon til hvordan vi kan bruke GTT-resultater til forbedringsarbeid i regionen.  
  Ellen Deilkås og Hanne Narbuvold fra Helsedirektoratet er to av foredragsholderne. De vil presentere litt om historikken til GTT i Norge, forskningsprosjekter og veien videre for overvåkning av pasientskader og GTT.
  Robuste helsetjenester og effektfull ledelse 
  Målgruppe: Ledere på alle nivå
  Ansvarlige: Hege Andersen, leder Kontinuerlig forbedring ved UNN og Christian von Plessen, Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet i Helse Nord.Vi skal utvikle robuste helsetjenester i tråd med framtidens behov, forbedre kvalitet og sikkerhet og utnytte ressursene effektivt. Helsetjenestene skal være helhetlige for så vel barn og unge, personer med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer og skrøpelige eldre og personer med flere kroniske lidelser. Fremtidige Helsefellesskap skal skape sammenheng på tvers av sykehus, kommune og hjem.

  Hvordan leder vi effektfullt i dette landskapet? 

  Parallellsesjonen tar opp tråden fra den regionale pasientsikkerhetskonferansen i 2020, hvor Jason Leitch presenterte de skotske erfaringer med effektfull ledelse, IHIs High impact leadership og anvende dette på utviklingen av helsefellesskaper.

  Mads Koch Hansen, tidligere formann i de Danske laegeforening og laegelig direktor ved Sygehus Lillebaelt i Region Syddanmark presenterer erfaringer med samarbeidet mellom sykehus og kommune i de danske sundhefsfaelleskaber. Deretter vil dere bli utfordret på egen—effektfull—ledelse i utviklingen av robuste helsefellesskaper.  
  Program for sesjonen09.00
  Innledning til dagens sesjon
  09.10
  Robuste helsetjenester og effektfull ledelse
  Danske erfaringer ved Dr Mads Koch Hansen10.10
  Pause
  10.20
  Hvordan vil du lede i «ditt» helsefellesskap? 

  Hvilke muligheter/utfordringer ser du med helsefellesskapene?

  Hvordan vil du lede, og er det noe å hente i Effektfull ledelse (High impact leadership)?

  Erfaringsutveksling og diskusjon i plenum og ved hjelp av Mentimeter (husk å ha mobiltelefonen din tilgjengelig)
  11.20
  Oppsummering ved Cecilie Daae, administrerende direktør i Helse Nord RHF
  Litteratur til oppvarming før sesjonen: 
  Helsedirektoratet om HelsefellesskapNyt sundhedsfaellesskab i nordjylland skal give bedre laegedaekning (Dagens medicin)Nye lokaler for hjemmepleje, sygeplejeklinik og et nyt lægehus i hundborg (thisted.dk)

  21 nye sundhedsfællesskaber (regjeringen.dk)
  Effektfull ledelse (ihi.org)
  Simulering i den kliniske hverdagen 
  Målgruppe: Klinisk personell, ledere og andre som har interesse for simulering som metode.
   
  I denne sesjonen vil dere få presentert de gode eksemplene på hvordan simulering kan integreres i en travel klinisk hverdag. Dette gjelder ikke bare innen «blålysmedisinen», men også på sengeposter og i alle fagfelt. Nasjonal helse- og sykehusplan sier at simulering skal være et virkemiddel for å bedre pasientsikkerheten. Hvordan kan vi bli enda bedre på dette i Helse Nord?
  Ansvarlig for denne parallellsesjonen er Regional koordinerende enhet for helsefaglig simulering (unn.no).

  Ordstyrere: Ane Kokkvoll og Svein Arne Monsen, RegSim Nord
  Program for sesjonen09:00
  RegSIM presentasjon og demonstrasjon av medisinsk simulering
  09:15
  Simulering satt i system på medisinske sengeposter i Harstad. Hvordan fikk vi det til?
  Sverre Vigstad, UNN Harstad
  09:35
  Et kvalitetssystem i akuttmottak og på fødeavdelinger. Hvilken rolle har teamtrening og simulering?
  Svein Arne Monsen, Helgelandssykehuset og RegSim
  09:55
  Pause
  10:05
  Faktorer som fremmer og hemmer godt team arbeid.
  Torben Wisborg, Finnmarkssykehuset  
  10:25
  Team Slagalarm – teamarbeid og tverrfaglig simulering.
  Diana H. Berg og Maria Holand, Nordlandssykehuset
  10:45
  Pause
  10:55
  Erfaringer med simulering sett fra ledelsesperspektiv.
  Trine Olsen, Bærum sykehus
  11.15
  Flere spørsmål til panel og oppsummering
  Ane Kokkvoll og Svein Arne Monsen   
  11.30
  Slutt
  Faglig merittering / godkjenning

  Helse Nords regionale pasientsikkerhetskonferanse 2022 har søkt og fått følgende faglige meritteringer / faglige godkjenninger hos de største fagforbundene:

  Norsk fysioterapeutforbund

  Kurset er godkjent med åtte timer, og kan sammen med mastergrad, benyttes i spesialistutdanning og ved fornyelse av spesialitet.  

  Norsk sykepleierforbund

  Kurset er godkjent av NSF som meritterende med totalt åtte timer. Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleier. 

  Norsk legeforening

  Den norske legeforening godkjenner konferansen for alle spesialiteter med åtte timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning. Godkjenningen gjelder for sykehusspesialiteter som har valgfrie kurs i sitt regelverk som ikke er spesialitetsspesifikke. Det gjøres oppmerksom på at det i ny spesialistutdanning etter 1. mars 2019 ikke legges opp til valgfrie kurs, kun nasjonale kurs anbefalt av helsedirektoratet.

  Norsk psykologforening

  Godkjennes som åtte timers vedlikeholdsaktivitet.  Godkjenningen forutsetter at arrangør har kontroll på deltagernes digitale tilstedeværelse og kan utstede deltagerbevis på grunnlag av det.

  Norges Farmaceutiske Forening

  Deltagelse på arrangementet til Helse Nords pasientsikkerhetskonferanse kvalifiserer til FEVU-poeng. Medlemmer kan søke poeng i etterkant av gjennomgått kurs.


  Programkomite
  Programkomiteen til Helse Nords pasientsikkerhetskonferanse 2022 består av:

  Tove Anita Pedersen, Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet (leder)
  Mette Fredheim, Universitetssykehuset Nord-Norge 
 • Marianne Nordhov, Universitetssykehuset Nord-Norge 
 • Ann Karin Kjeldsand, Helgelandssykehuset
 • Nikolai Raabye Haugen, Regionalt brukerutvalg (RBU)
  Ida Bakke, Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet
  Berit Enoksen, Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet
  Ingrid Bredesen Hangaas, Helse Nord RHF
  Knut Langeland, Helse Nord RHF


  Les mer om konferansen

  • Colourbox
   2. februar 2022
   Velg mellom tre parallellsesjoner

   Under konferansen tilbyr vi tre spennende og lærerike digitale parallellsesjoner. Disse er satt opp på programmet onsdag 16. februar klokken 09.00 – 11.30. Du velger hvilken du vil delta på når du melder deg på.

  • En mann og en kvinne som snakker
   2. februar 2022
   - Vi må lære av det som går godt, fremfor å bare lete etter feil

   Det er budskapet til britiske barneintensivlegen Dr. Adrian Plunkett. Han startet bevegelsen Learning from Excellence i 2014, etter selv å ha vært pasient. En av dem som har latt seg inspirere er overlege Marianne Nordhov ved UNN. Nå er beg...

  • Colourbox
   1. februar 2022
   – Vi må tenke nytt for å forebygge selvmord

   Halvparten av alle selvmord i Norge skjer blant personer som har hatt kontakt med psykisk helsevern eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) det siste året før de døde. Hva kan spesialisthelsetjenesten gjøre for å forebygge flere...

  • Årets kollega 2021 - de nominerte
   10. desember 2020
   Og de nominerte er...

   Her er en oversikt over de som er nominert til Årets kollega i Helse Nord 2021. Hvem som vinner, blir offentliggjort under Helse Nords pasientsikkerhetskonferanse som arrangeres på digitalt 15. og 16. februar 2022.

  Fant du det du lette etter?