logo

Disse er nominert til Årets kollega i Helse Nord 2022

Hvem som vinner blir klart under Helse Nords pasientsikkerhetskonferanse som arrangeres digitalt 15. februar 2023. 

Publisert 02.01.2023
Sist oppdatert 13.01.2023
Årets kollega i Helse Nord 2022

​Les mer om alle de flotte kandidatene​:

"Jeg ønsker herved å nominere min svært høyt skattede kollega Kjersti Grimsbo til årets kollega 2022." Slik starter nominasjonen fra Fredrikke Monsen, operasjonssykepleier ved innslusa operasjon i Tromsø.

"Kjersti jobber som operasjonssykepleier med fagansvar for gastrokirurgi ved innslusa i Tromsø.
Kjersti Grimsbo

Kjersti Grimsbo

Kjersti er en ja-person, som alltid møter - både sine kollegaer, og pasienter med et smil og omsorg som oppleves svært imøtekommende, og skaper trygghet og tillitt. Kjersti er en meget engasjert operasjonssykepleier og tar svært mye ansvar og er et fantastisk forbilde på arbeidsplassen, særlig faglig, men også uten tvil sosialt. 


Kjersti driver internundervisning, svarer alltid på spørsmål med et smil, har alltid en hjelpende hånd ledig, og er et orakel som alltid ser en løsning eller har et kompetent svar, og som om ikke det var nok, stiller hun sitt eget hjem til disposisjon for ar kollegaene på K3K operasjon skal få ha julebord i økonomisk trange tider ved sykehuset. "

Camilla Kjoshaug Hansen nominerer to gode kollegaer ved Intensivavdelingen A3 ved UNN. 

"Jeg ønsker å nominere Inger Endresen og Toril Bakkejord på Intensivavdelingen A3 på Universitetssykehuset Nord-Norge HF som Årets Kollegaer 2022.
Toril Bakkejord

Toril Bakkejord med stø kurs.

Inger Endresen og Toril Bakkejord har vært på intensiven i mange, mange år. Toril blir pensjonist på slutten av året.

De er to av dem vi kaller stammen i avdelingen, to av dem som skapte trygghet for oss da vi kom inn som ferske intensivsykepleiere, og som fortsetter å skape trygghet rundt seg. Inger og Toril har tonnevis av erfaring og kunnskap, og de setter alltid pasienten først. De ser hele bildet, alt fra den viktige grunnleggende sykepleien til den avanserte delen av den behandlingen vi gir våre pasienter. De nærmer seg både pasienter og pårørende med den største respekt. 
Inger Endresen

Inger Endresen

Inger og Toril er ofte koordinatorer, det vil si den som koordinerer driften av intensiven på en vakt. Inger og Toril som koordinator ser alle rundt seg; de hjelper til, de støtter, de veileder, og de beholder roen selv om det noen ganger stormer som verst. Vi er alltid trygge når Inger og Toril er på vakt. Ingen av dem liker å fremheve seg selv, derfor vil jeg løfte dem opp som nominerte til Årets kollega. 

Det fortjener de begge. I tillegg fortjener Toril en ordentlig hyllest nå som hun skal tre inn i pensjonistenes rekker. 

Annett Ganke, gartner ved Nordlandssykehuset nominerer sin gode kollega Bjørnar Mathisen. Annett skriver følgende om Bjørnar:

Foto Bjørnar Mathisen

Bjørnar Mathisen

"Bjørnar har jobbet som gartner hos Nordlandssykehuset i flere år. Bjørnar er lojal, hjelpsom, og han er alltid til stede. Han støtter oss mellom alle problemer. En meget bra leder! I Juli 2023 skal han gå i pensjon og savnet blir stort. Tror ikke det blir enkelt å erstatte han Bjørnar. Han sørger for isfrie veier, trapper og dører på vinteren. Sommerstid står han for sommerblomster pg fine gressplener i alle sykehusområder. Pasienter og ansatte setter stor pris på sine arbeid. Han lytter etter og er alltid tilgjengelig for oss. Bjørnar fortjener en stor takk for alt sine respektfullt arbeid mellom flere 10 årene."​

Livets kollega, er noen av de gode ordene fra Anne Sofie Arnesen, som nominerer Elin Irene Dahle.
Elin Irene Dahle

Elin Irene Dahle

"Elin er servicemedarbeider ved somatisk sengepost, klinikk Alta. Hun er en veldig god kollega, som fortjener en god del heder og ære for den hun er, og det hun gjør for andre. Hun har en utstråling av det sjeldne. Et humør som smitter kraftig. Selv med de strengeste smittevernrestriksjonene vi har hatt, har hun klart å smitte alle og enhver i hennes nærvær, med sitt gode humør og sin positive innstilling. Hun viser omsorg for alt som går og kryp rundt henne. Hun lager fantastisk mat, kaker og bakst på kjøkkenet på sengeposten. Hun legger det lille ekstra i det hun gjør. Hun sier JA! Finner løsninger på det meste. 

Har noen allergi sa du? Elin finner oppskrift, og lager mat i en svosj!! Selv våre hunder hjemme tenker hun på. Er det restemat til overs, får våre firebente venner det. Elin er et arbeidsjern uten sidestykke. Leverer kvalitet i alle ledd. Hun er livets kollega.

Rundt Elin føler man seg sett, verdsatt og inkludert. Ofte hørt fra kolleger, pasienter og pårørende: «Elin! Hun på kjøkkenet, ja vi er heldig.»    - Ja det er vi virkelig!

Derfor nomineres Elin Irene Dahle til årets kollega 2022"


Carina Lill Kaspersen, overlege ved UNN akuttpsykiatrisk seksjon nominerer sin kollega Nina Holte som årets kollega:
Nina Holte

Nina Holte

​Nina er seksjonsoverlege ved Akuttpsykiatrisk seksjon i Tromsø. Selv om arbeidsdagen er travel har hun alltid tid til å diskutere faglige utfordringer og hun slår gjerne av en uformell prat og en spøk! Hun har et skarpt analytisk sinn, en varm humor og hun klarer å holde hodet kaldt når «alt koker». 

Nina innehar trolig to viktige Norgesrekorder: raskeste svartid på tekstmeldinger og antall kilo kjøpt (og utdelt) tyrkisk pepper.

Hennes utrettelige engasjement for pasientene våre er inspirerende. Nina er et godt forbilde som doktor, venn og medmenneske - hun fortjener all heder og ære! !

Christel Sundfær Johansen ved rehabiliteringsavdelingen UNN Tromsø ønsker å nominere sin gode kollega Tove Hauan Løvli og begrunner nominasjonen slik: "Tove får folk med! Hun er engasjert til tusen og det smitter over på oss rundt henne!
 
Tove Hauan Løvli

Tove har i flere år tidligere fungert som Koordinerende enhet på UNN. Vi i fag- og forskningsenheten i Rehabiliteringsavdelinga ved UNN Tromsø, har nå gleden av hennes iver, engasjement og kompetanse som rådgiver i enheten. Hun er et medmenneske både mot pasienter og kolleger med sin profesjonelle, empatiske og tilstedeværende fremtoning.

Rehabiliteringsfeltet trenger en som henne! Hun er en sterk pådriver for at dette fagområdet får den oppmerksomhet som kreves for å gi gode tjenester, og hun er ikke vant til å gi seg.

Hun er også en støttende kollega i tunge stunder, en empatisk lytter og en som gir pågangsmot til å se opp og frem. Tove har et stort nettverk! Hun setter spor etter seg hvor enn hun ferdes, og hun kjenner systemet godt- og viser vei for kolleger og pasienter.

Tove fortjener virkelig denne utmerkelsen fordi hun gjør en så stor forskjell for både kolleger og pasienter!"

Toves tidligere kollega Audhild Høyem legger til:

"Det jeg tenker virkelig kjennetegner Tove er det brennende engasjementet for tjenestene til pasientene, og at hun er uredd og står på – ikke gir seg – når det er snakk om å få noe til. Hun tar de vanskelige telefonene, tør å være uenig, og møter opp.  

Hun har et stort faglig engasjement innen rehabilitering og er en skikkelig teamarbeider som respekterer tverrfagligheten og alles bidrag.

Hun er veldig fleksibel, og stiller alltid opp når det trengs.


Tove Lill Røreng Falstad ønsker å nominere Astri Gullesen som årets kollega i Helse Nord for hennes engasjement og evne til å inkludere på tvers av fag, nivå, kompetanse og kultur.

"Astri er ansatt som rådgiver i samhandlingsavdelinga på Helgelandssykehuset, og har i mange år jobbet spesielt med utvikling av lærings- og mestringsvirksomheten som et framtidsrettet tilbud for pasienter og pårørende. Hun har vært en pådriver for å få etablert helsepedagogiske tilbud for ansatte ved alle helseforetak i regionen for å styrke ansattes pedagogiske ferdigheter i møte med pasienter. 
Astri Gullesen

Astri Gullesen

Hun jobber strategisk med fagnettverk og fagråd der hun deler sin kompetanse og engasjement med andre rådgivere knyttet til lærings- og mestringsfeltet i Helse Nord. Samtidig er hun en pådriver for at kommunene på Helgeland skal komme i gang med kommunale lærings- og mestringskurs gjennom prosjektet «Samhandling om mestringstreff på Helgeland». Hun holder fortsatt i trådene etter at prosjektperioden var over. Flere kommuner samarbeider nå om å gjennomføre mestringskurs for pasienter og pårørende ved hjelp av digitale verktøy!

Hun er også prosjektleder for et innovasjonsprosjekt, «Helserom Helgeland», der hun koordinerer og administrerer et utviklingsarbeid på tvers av etater og nivåer for å utvikle en ny tjenestemodell. Modellen skal sikre at pasienter får tilgang til likeverdig og tilrettelagt medisinsk oppfølging, behandling og akutthjelp i hjemmet eller i et lokalt helserom, uavhengig av hvor de bor, og ved help av digitale helsetjenester.
Astri er usedvanlig engasjert og inkluderende. Hun er innovativ, nytenkende og uredd. Hun er et stort smil og en dame full av humor, men det er ikke så lett å fange hennes vakre smil på bilde, og samtidig få lov til å publisere det etterpå (derfor er et alvorlig portrettbilde sendt inn). 

Hun har stort pågangsmot og er modig i møte med utfordringer hun i utgangspunktet ikke mestrer selv. Hun pusher også sine medarbeidere til ny innsikt og faglig utvikling. Det forutsetter at man er villig til å ta imot hennes engasjement og kompetanse med nysgjerrighet. 

Hun har lært oss at for å oppnå faglig utvikling må vi tåle hverandres forskjellighet, og møte det med respekt, engasjement og positiv nysgjerrighet. Hun pleier å si: «Like barn leker best, men ulike barn lager de beste lekene». Hun hevder også at «Du veit det bi bra, når du veit ke du ska!» Hun er derfor opptatt av at vi må kjenne til hvilken vei vi skal, og ikke famle oss fram i mørke, og det gjelder alle nivåer i organisasjonene. 
Anbefaler at Astri Gullesen blir valgt til årets kollega i Helse Nord. Hun er utdannet som sykepleier med videreutdanning i lungesykepleie, arbeidshelse og helsepedagogikk."

Også Læring- og Mestring ved Finnmarkssykehuset, foreslår Astri Gullesen som årets kollega 2022. Kollega Renate Aileen Porsanger har nominert skriver følgende i sin nominasjon: 

"Det er flere årsaker til at vi ønsker å nominere henne:

 1. ​Astri som person og hennes omgjengelige og samhandlende vesen- og for den jobben hun gjør lokalt på Helgelandssykehuset og i samarbeid med omliggende kommuner – men også regionalt, og nasjonalt der hun virkelig brenner for faget sitt og sprer det med oss andre. Vi har lært mye av Astri!

 2. Astri er faglig sterk og trygg i rollen som LMS rådgiver i fagnettverket – hun deler av sin kunnskap og engasjement, hun er inkluderende og ønsker at alle helseforetak i Helse Nord skal lykkes med ett godt faglig forankret og fremtidsrettet Pasient- og Pårørende Opplæring = dette bidrar til å skape et godt arbeidsmiljø i vårt fagnettverk der Astri smitter oss andre med sitt engasjement!
   
 3. Hun bidrar til at vi andre også får frem vårt fagområde – og hun bidrar til at vårt fagfelt (Læring og mestring) blir sett av mange! Både i helseforetak, kommuner og i brukerorganisasjoner. 

 4. Hun bidrar til at vi får fram vår styrke i fagnettverket, og særlig med hensyn til samhandling og samarbeid på tvers i Helse Nord/Regionen vår som i sin tur får positive konsekvenser for våre pasienter og deres pårørende her i Nord."​


Jeg har lyst å nominere vår avdelingsoverlege, Kristin Sakshaug, som årets kollega. Det skriver Tanja Mari Ervik, fra rehabiliteringsmedisinsk avdeling i Sandnessjøen.

"Kristin er alene lege på vår rehab avdeling, hvor hun holder en stø og pålitelig kurs, samtidig som hun passer på at alle rundt seg, pasienter, pleiere, terapeuter og andre medarbeidere, har det bra.
Kristin Sakshaug

Kristin Sakshaug

Kristin er faglig sterk og en stor ressurs for Helgelandssykehuset, og fortjener sterkt å motta en slik pris."


Alle kollegaer i sykehusapoteket ønsker å nominere sin gode kollega Asveig Kristiansen ved sykehusapotek Nord, avd Bodø, og de begrunner nominasjonen slik: 

"Vi ønsker å nominere vår kjære Asveig, «Dronningen av Sykehusapoteket», som årets kollega i 2022. Hun er apotektekniker og startet på Sykehusapoteket i Bodø allerede i 1983. Hun har altså vært ansatt i flere generasjoner og er en streng og arbeidsom bauta som alle respekterer. Asveig er ikke i nærheten av å ha silkehansker, og man er aldri i tvil om hva hun mener- men det aksepteres med letthet av alle, for det er alltid redelig og alltid godt ment, og alltid med alles beste i tankene. 

Hun har opp gjennom tida jobbet i flere av avdelingene våre, og har nå ansvaret på varemottaket. Her har hun stålkontroll og organiserer alle leveranser inn og ut av apoteket. Varemottaket er også der elevene og ferievikarene våre starter, og hun er den perfekte mentor og veileder. 

Asveig Kristiansen

Hun har omsorg for alle, er kronisk uselvhøytidelig og byr på seg selv. Humoristiske kommentarer og betraktninger sitter løst, og har gitt god stemning på mang en lunsj og sosial sammenkomst. Asveig er helt fantastisk for arbeidsmiljøet og en viktig bidragsyter til at vi trives så godt her på Sykehusapoteket i Bodø."​


"Vår kollega Marion Elvebakk har et dedikert hjerte i møte med sine arbeidsoppgaver og arbeidskollegaer. Slik innledes nominasjonen av Marion som jobber ved intensivavdelingen i Helgelandssykehuset Mo i Rana og nomineres av sin kollega Linn Sivertsen.
Marion Elvebakk

Marion Elvebakk

​"Det er ingen tvil om at årsakene til at Marion bør vinne årets kollega-pris er hennes høye engasjement i faglig fokus, videreutvikling og hennes fantastiske humør. 
Hun er hardtarbeidende og har hatt ledende rolle med faglig fokus som smittevernsansvarlig under covid tiden. Hun har pådratt dette ansvaret med ærverdighet.

Hun har jobbet hardt for å sikre at alle følte seg trygge og ivaretatt. Hun har bidratt til å øke kompetansen hos kollegaer og studenter gjennom opplæring og veiledning. 

I tillegg til dette er Marion liten, lett og full av sprett! Hun bidrar til et positivt arbeidsmiljø og implementerer humor i en ellers stressende og krevende arbeidshverdag.

Hun har også vist en stor lidenskap i å utvikle seg selv og andre, gjennom veiledning, oppmuntring og mestring til selvutvikling av både medkollegaer og studenter.
Dette bidrar igjen til økt kompetanse, ønske om videreutvikling og rekruttering. Dette er vi svært takknemmelige for.  

Alt i alt er Marion Elvebakk en dyktig, dedikert og engasjert medarbeider som fortjener å vinne årets kollega-pris."

Hun har glimt i øyet, setter andre foran seg selv, finner på mye gøyale sprell, Omsorgsfull og energisk. Hun er rett og slett en fryd og jobbe med. 

Ida Manisha Westermann

Ida Manisha Westermann

Disse gode skussmålene får Ida fra sin gode kollega​ Tora Berg.​​

"Hanne, som jobber ved ​medisinsk driftskontor ved Helgelandssykehuset, fortjener å vinne Årets kollega for det er rett å slett det hun er". Det skriver kollega Jeanett Iren Ragnvaldsen Blain i sin nominasjon.

Hanne Kristin Karstensen

"Hun lyser opp hverdagen til alle rundt seg. Hun kommer på jobb med et smil å drar hjem med et smil. Det er ikke til å unngå å bli i godt humør rundt denne dama."Nå er det Arnfrid sin tur, det skriver Venke Arntsberg Grane, på vegne av  de ansatte ved Nevropsykologisk avdeling, Mosjøen, i Helgelandssykehuset. De nominerer Arnfrid Farbu Pinto til årets kollega 2022. 

Arnfrid Farbu Pinto

Arnfrid Farbu Pinto

"Arnfrid har i mange år jobbet som enhetsleder i Nevropsykologisk avdeling i Mosjøen, og gjør en fantastisk innsats for avdelingen, både oss ansatte, og alle pasientene som får sin helsehjelp hos oss. Til beste for pasientenes behov organiserer og leder hun en stor gruppe spesialister i nevropsykologi, testteknikere, lege og psykologer i spesialisering. Arnfrid er et JA menneske med enorm stor kapasitet og handlekraft, for sine ansatte, den daglige driften, og for endringsprosjekter som tar ned ventetiden og kvalitetssikrer helsetjenesten, øker samarbeid mellom avdelingene og utvikler tjenestetilbudet til mer digitale løsninger. Da når vi også ut med undervisning om hjernens funksjoner og kurs om ADHD hos jenter for alle ansatte i klinikk psykisk helse og rus på Helgeland.  


Med relativt begrensede ressurser tryller Arnfrid frem gode helsetjenester som blir til gull – til beste for pasientene som trenger utredning, behandling og oppfølging for sine kognitive vansker! – derfor årets kollega 2022!"


Vibeke Djupvik Miklaen, ønsker å nominere renholdsleder Bente Bredesen som årets kollega!
Bente Bredesen

Bente Bredesen


Vibeke skriver: "Bente er en ihuga Bodø Glimt supporter, og elsker fotball. Mulig det er her hun henter inspirasjonen som gjør henne til den god lagspilleren og engasjementet for at kvaliteten på renholdet i sykehuset er i topp eliten. 

Bente har et stort pågangsmot, er raus og viser stor omsorg for sine medarbeidere.
Hun er inkluderende, ser alle, og ønsker at alle skal ha det bra på jobb!
Hun er spesielt oppmerksom når noen har bursdag, da feires det med kaker med bilde av jubilanten og stor bravur! 

Bente har en imponerende arbeidskapasitet, ser alltid en løsning på utfordringer som dukker opp og oppleves som svært samlende! 

Til våren skal Bente over i en ny stilling, der det gode liv står i fokus som pensjonist.
Det hadde dermed vært ekstra stas at nettopp Bente ble hedret med årets kollega og årets forbilde som leder i 2022". 


Espen Bergli er jobber på intensiven i Helgelandssykehuset. Han nomineres av sin kollega Linn Sivertsen, som skriver dette i sin nominasjon:

"På Intensiven Mo i Rana har vi vår dyktige kollega Espen Bergli, som alltid stiller opp og gir oss faglig støtte og veiledning. Han har en varm væremåte som gjør at man føler seg trygg og ivaretatt i hans nærvær. 
Espen Bergli

Espen Bergli

Vi kan alltid stille spørsmål og han har en god formidlingsevne. Han omtales ofte som et levende leksikon eller Professor Bergli, og han beundres av alle for hans enorme faglige engasjement. 

Espen er en initiativtaker og deltar aktivt i pasientsikkerhetsutvalg. I tillegg har han en stor interesse for å videreutvikle egne kunnskaper og har blant annet undervist på sykepleierskolen. 

Espen jobber utallige timer for å sikre at vi er faglig rustet og løfter hverandre opp, og vi setter stor pris på den innsatsen han gjør for oss med AHLR kursing og fagdager. 
Vi mener derfor at Espen fortjener årets kollega-pris for alt han gjør for å styrke kollegialiteten vår. "

Intensivavdelingen UNN Tromsø ønsker å nominere sin gode kollega Rita Paulsen, og begrunner nominasjonen slik: 

Rita Paulsen

"Rita har lang erfaring som intensivsykepleier ved Intensivavdelingen UNN Tromsø. Som person er hun engasjert og omsorgsfull, og tar vare på de rundt seg. Hun sier alltid ifra, både om det som er bra og det som kan gjøres bedre – med pasientens og kollegaenes beste som mål. Som mangeårig leder av lokalgruppa for Intensivsykepleierne Norsk Sykepleierforbund er hun en pådriver både for faglig oppdatering og arbeidsforholdene for sykepleiere. Hun stiller opp i media og forteller hvordan og hvorfor arbeidsgiver må ta vare på sykepleierne og beholde oss i yrket – fordi pasientene trenger oss og vår kompetanse. Gjennom henne kommer intensivsykepleiernes stemme tydelig frem, om det er i Helgemorgen på tv eller i høringssvar til strategier og mandater. 

Under pandemien var hun som smittevernkontakt bærende for å hele tiden holde oss oppdatert på gjeldene prosedyrer og rutiner. Hun har lært opp og trent utallige kollegaer i riktig bruk av smittevernutstyr så vi ikke utsetter oss for smittefare, og at utstyret vi har skal være så godt som mulig. Og mellom alt dette tar hun seg også tid til å bake kake til oss som jobber sammen med henne. Enhver avdeling trenger en pådriver og engasjert kollega som Rita."


Ingrid jobber på Nordlandssykehuset avd. Rønvik, ved renholdsseksjonen. Hun nomineres av sin leder Tony Skogheim, som gir følgende begrunnelse:

"Ingrid har jobbet som Renholder på Nordlandssykehuset siden 2004. Ingrid er blid, pliktoppfyllende og hun møter opp på jobb uansett vær og vind. Ingrid er en person som er lett og prate med og har alltid ett øre klart visst du har noe du vil prate om eller lurer på.
Ingrid Bodøgaard

Ingrid Bodøgaard

Ingrid har vært veldig godt likt på alle avdelingene hun har vasket på, og alle på Rønvik vet hvem Ingrid er. Jeg har vært lederen hennes i bare 8 måneder, men jeg kjenner allerede at hun kommer til å bli vanskelig å erstatte i april når hun trer inn i pensjonistenes rekker. Håpet er at hun vil være vikar hos oss sånn at vi fortsatt kan få de gode samtalene med henne. En absolutt verdig vinner 😊"

Det er Monica Watvedt som nominerer Beate Sivertsen ved Nordlandssykehuset, i avdelingen Renhold Vest.

Monica skriver følgende om sin kollega:

"Jeg har lyst å nominere Beate Sivertsen som Årets kollega 2022. Hun jobber i Nordlandssykehuset under avdelingen Renhold Vest. 

Jeg har nok litt for lite ordforråd for å fortelle alt det fine jeg har å si om Beate, men jeg skal forsøke. Beate er for meg en av pilarene i vår Renholdsavdeling. Hun er så pålitelig det er mulig å bli, utfører jobben sin eksemplarisk, hun sier aldri nei til noe, er den beste til å finne løsninger på utfordringer, er der for de andre ansatte og ellers bare rett og slett en humørbombe og en fryd å jobbe med. 
Hun er utrolig pliktoppfyllende og engasjert i jobben sin og hun gir alt og litt til. Tilbakemeldingene fra avdelingen hun utfører renhold på er at de mener det samme som meg. Jeg tenker at Nordlandssykehuset skal være så takknemlig for at de er så heldig å ha en slik ansatt som Beate, en ansatt som støtter foretaket hele veien i tykt og tynt og som går foran som den beste ambassadøren. 

Dette er bare noen av grunnen til at Beate fortjener å bli Årets kollega 2022!"

Fire kollegaer på Klinisk Nevrofysiologisk avdeling i Nordlandssykehuset ønsker å nominere sin kollega, Marianne Berg-Hanssen, til årets kollega. De fortelller følgende om sin kollega:

"Marianne jobber som avdelingsleder for nevrologisk dagenhet, revma og KNF – NLSH Bodø. Hun er en gledesspreder som ser sine kollegaer på en helt unik måte. Hun er positiv og tar enhver utfordring på strak arm. 
Marianne startet her som avdelingsleder for litt over 1 år siden. På den tiden har hun snudd opp ned på klinikken til det positive.
Marianne Berg-Hanssen

Marianne Berg-Hanssen

Hun møter alle med et smil hver morgen, spør om man har det bra og har alltid døren åpen for den som trenger det. 

Kommer man med et ønske/en utfordring eller liknende gjør hun det hun kan for å finne en rask, god løsning. Ingen problemer er for store. 
Hun er imøtekommende, en trygg leder og hun gjør arbeidshverdagen forutsigbar for sine ansatte. Vi gleder oss til fortsettelsen med henne som leder!" De ansatte ved kirurgisk/ortopedisk sengepost ved Hammerfest sykehus ønsker å nominere Lill-Hege Engenes til årets kollega i Helse Nord. Lill-Hege sine kollegaer har disse gode ordene:

Lill-Hege Engenes

Lill-Hege Engenes

​"Lill-Hege er en kollega man kan støtte seg på, som bygger opp andre og med sitt smittende smil gjør hun at hektiske arbeidsdager blir litt lettere å stå i! Hun er kunnskapsrik og deler gjerne av denne kunnskapen til oss andre. I tillegg er hun verneombud og tar oppgaven med største alvor, spesielt det som er rettet mot arbeidsmiljø og trivsel i avdelingen. Lill-Hege har ett stort engasjement for det psykososiale og det å bygge opp relasjoner i arbeidsstokken. Hun er ikke redd for å stille kritiske spørsmål, eller ta opp ting når det er noe som bør komme frem i lyset! Men hun er aldri ufin, hun er saklig og mild. 

Hun er en person man får lyst til å samarbeide med og som får frem engasjementet i oss andre. Hun er også flink til å belyse positive sider med sine kollegaer og flink til å gi skryt, spesielt når man kanskje trenger det som mest. I tillegg kan det legges til at hun er enormt kyndig og flott sykepleier, med bred kompetanse, unik i pasientkontakt og har et stort hjerte for den sårbare pasientgruppen med kreftdiagnoser! Hun er ett forbilde for oss andre i avdelingen."

Tone-Merete Vårli, nominerer sin gode kollega Åshild Halvorsen og skriver dette i sin nominasjon:

Åshild Halvorsen jobber nå i Funksjonell Forvaltning kliniske systemer, Regional forvaltning lab, som er under E-helse,- samhandlings, -og innovasjonssenter på UNN. Avdelingen har en regional funksjon, og veldig mange i Helse Nord kjenner til Åshild, i alle fall innenfor laboratorieområdet.  

Åshild Halvorsen

Åshild Halvorsen

Åshild er en institusjon i Dips Lab-sammenheng,  hun er et orakel alle ringer når man lurer på noe. Hun har en utrolig oversikt over ulike sammenhenger mellom Dips Lab og Dips Classic, og nå også Dips Arena. Hun har på en unik kompetanse som det blir nærmest umulig å erstatte den dagen hun skulle velge å gå av med pensjon, det gruer vi andre oss til.

Åshild er alltid like blid og hjelpsom, hun er en miljøskaper som for eksempel kan ta med kake på jobb. Hun er lett å be om hjelp. Hun framhever aldri seg selv, og hun sier aldri noe ufordelaktig om noen andre. 
«Alle» ringer Åshild når de lurer på noe i Dips Lab, og hun er like tålmodig uansett hvem som spør.

Åshild er utdannet fysiokjemiker, hun var i en av de første kullene som ble uteksaminert i Tromsø på slutten av 1970-tallet. 
Hun har alltid bidratt og står fortsatt på langt utover det som kan forventes både som tidligere lokal forvalter på laben i Tromsø, som deltaker i ulike IKT- prosjekter (HOS, FIKS, FRESK osv) og nå som ansatt i regional forvaltning. 

Jeg ble kjent med Åshild når jeg kom med i HOS-prosjektet for mange år siden, og jeg husker henne som en som tok godt imot oss nybegynnere, en som svarte tålmodig på alle spørsmål og som lærte videre og øste av sin kunnskap. Jeg var, og er imponert over den oversikten hun har om alle mulige sammenhenger i Dips Lab, og nå også Arena.  Det er en glede å få jobbe sammen med henne!"

Det er kollegaene Yvonne Solli Larsen og Kristin Johannessen som nominerer sin kollega Martin Bystad ved Fagutviklingsenheten. De skriver dette om sin kollega:

Martin Bystad

Martin Bystad

"Martin har doktorgrad i psykolog og er forskningsleder (psykologspesialist) ved Psykisk helse og rusklinikken, UNN HF.

Martin har utgitt et mangfold av artikler og faglitteratur innenfor feltet, spesielt innenfor alderspsykiatri og demens, hvor han har gitt ut læreboken «Psykisk helse hos eldre». Martin og hans kollega Ole Grønnli dro i gang forskningen på alderspsykiatri for 10 år siden i UNN  og det resulterte i at  det har blitt produsert flere typer forskning på alderspsykiatri i ettertid. Som en «fun fact» har han blitt intervjuet av KK hele 8 ganger!
Martin er unik på å gjøre forskning klinisk relevant og er en svært dyktig formidler. Kunnskapen fører til økt kvalitet i behandlingen og  økt pasientsikkerhet for pasientene.

Det er ikke et spørsmål Martin ikke kan svare på av både faglig og  hverdagslig karakter. Med sin lite selvhøytidelige væremåte forteller han ofte om sine distré opplevelser til god latter hos sine kolleger på Fagutviklingsenheten. For å være Frogner-gutt har han integrert seg godt her i nord, og lurer vi noen gang på hva som er riktig etikette, har alltid Martin et svar med glimt i øyet. Vi er stolte av å ha Martin som vår gode kollega."

Kollegaene ved Fagutviklingsenheten ønsker å nominere Njål Bjørhovde til årets kollega 2022:

"Njål er utdannet psykiatrisk sykepleier og har arbeidet ved UNN siden 1993. Han har hatt ulike stillinger klinisk, fagutvikling og ledelse. Siden 2019 har han vært prosjektleder for organisasjonsutvikling (OU-prosjektet) knyttet til nye arealer for psykisk helse og rus i Tromsø. I dette arbeidet har Njål blant annet sikret at pasienter, pårørende, ansatte og samarbeidspartnere fikk reell medvirkning med det et godt resultatet. 
Njål Bjørhove

Njål Bjørhove

Njål er en god kollega, er faglig dyktig og ser stadig nye muligheter for å utvikle tjenestene våre. Njål er meget engasjert og er en god veileder for de rundt han. Han bidrar med godt humør og med sin humor. Han ser det beste i den enkelte og legger til rette for at alle skal få bruke sin kompetanse på en god måte. Vi setter utrolig stor pris på å ha Njål som vår gode kollega på Fagutviklingsenheten. "

Jeg ønsker å nominere Kari Ann Hatch til årets kollega 2022. Det skriver Hanne Sofie Andreasson. Videre i nominasjonen skriver hun:

"Kari Ann Hatch er fagsykepleier ved Nyfødt intensiv, NLSH Bodø, hvor hun har vært ansatt i over 30 år!

Kari Ann Hatch

Kari Ann Hatch

Kari Ann har bidratt til å bygge opp et utrolig godt faglig miljø og nødvendig kompetanse ved enheten. Hun er positiv og lett å spørre om veiledning og hjelp. Hun utstråler ro og trygghet rundt de hun jobber med, og til familiene som nyter av hennes omsorg. Livet har gitt henne mange erfaringer, men hun har humoristisk sans og kan samtidig være en god samtalepartner. Kari Ann er alltid en god støtte for personalet ved B6 og samarbeider veldig godt med andre enheter."


​Irene Flatvoll-Pedersen ønsker å nominere en av de flotte ledere ved Nordlandssykehuset, Nanna Eriksen. I nominasjonen skriver hun:


"Nanna Eriksen er enhetsleder ved Akuttmottaket og Observasjonsposten ved Nordlandssykehuset i Bodø. Der har hun jobbet, først som ass.enhetsleder fra 2013 og deretter som enhetsleder siden 2018. 
Nanna Eriksen

Nanna Eriksen

Nanna er et fyrverkeri av et menneske. Hun er varm, ærlig, direkte, raus, en rollemodell og kulturskaper. Hun stiller krav til sine medarbeidere og går ikke av veien for å være ganske så direkte. Det fine med Nanna er at hun gjør det med kjærlighet. Som medarbeider behøver du ikke lure på om hun vil deg vel, det skinner alltid gjennom. Jeg har selv vært hennes leder, men har nå gleden av å jobbe med henne gjennom Bemanningssenteret som jeg er leder for i dag. Også i dette samarbeidet imponerer hun. Alltid løsningsorientert og modig, og ofte nytenkende. Hun er ujålete og arbeidsom. Alt i alt har hun fellesskapet og enkeltindividene i tankene samtidig. Nordlandssykehuset HF er så heldige som har henne og hun har med rette kunne båret denne prisen med største stolthet. 

Akuttmottaket har vært på litt av en reise og har over år bygd opp et godt omdømme som en flott arbeidsplass, men også som et trygt sted å være pasient. Jeg vet hun ville delt det resultatet med alle sine kolleger, men har gjort en flott innsats for dette hun også." Fred Asle Nordvik ved Nordlandssykehuset avd. Portør, prehospital klinikk. 
Fred Asle Nordvik

Fred Asle Nordvik

Fred Asle nomineres av sin kollega Arne Olaussen, som har følgende begrunnelse;

"Fred Asle inkluderer mennesker som av ulike grunner er kommet skjevt ut i arbeidslivet. Han ser som leder alle sine medarbeidere og har stor omsorg. 
Han jobber målrettet for at avdelingen skal ta på seg nye oppgaver og styrke sin posisjon som eks : Skallsikring, medisinutkjøring, overfallsalarm, assistere ved gipsing og mye mye mer. 
 • ​Styrer avd slik at økonomien ivaretas på en god måte. 
 • Alltid blid og lydhør. 
 • Mye mer kan sies men han er absolutt en god kandidat til Årets kollega.Det er kollegaene Monica og Maria som nominerer Tone Bonsak til årets kollega, og det gjør de i form av et dikt:

Vi ønsker å nominere vår kollega Tone Bonsak til Årets kollega 2022. Tone er utdannet radiograf.
Tone Bonsak

Tone Bonsak

​Hun jobber på NLSH Bodø i Diagnostisk klinikk på Avdeling for bildediagnostikk.

Tone er vår beste kollega
Hun har kontroll på alle skjema
Lager turnus og bestiller varer
Sprer glede og fyller våre lager
Hun er driftig og veldig snill
Planlegger og får det alltid til
Alle oppdrag hun tar med storm
Arbeidskapasiteten er enorm
Har vi et spørsmål spør vi Tone
Derfor vil vi henne Årets kollega 2022 krone
 
Erfaring som personal leder og fagradiograf på røntgen på flere sykehus
For tiden fagansvarlig radiograf på generell røntgen
Var solid under Pandemien med planlegging og tilrettelegging 
Er en meget viktig i brikke i lederteamet og ser dynamikken i hele avdelingen og er realistisk i sine mål.
Lager turnus
Bestiller det meste av vårt utstyr og våre varer- stort og smått
Er i sosialkomiteen som innebærer å planlegge sosiale møteplasser i Avdeling for bilde- f.eks julebord, blåturer og vaffelfredag.
Alltid godt forberedt
Full kontroll på det hun gjør
Veldig snill 
Konkret 
En god støtte for andre
Deltar i prosjekter og samarbeid med andre avdelinger på sykehuset

Alle spør Tone og hun kan veldig mye, og hvis ikke så finner hun ut av det da også😊

Og sikkert masse mer vi ikke har nevnt 😊

Fantastisk kollega som fortjener Årets kollega 2022!!

Vi ønsker å nominere vår enestående enhetsleder Monica Tveitdal Mathisen til årets kollega. Det skriver kollegaene ved skrivetjenesten ved Helgelandssykehuset i Sandnessjøen. I nominasjonen skriver de: 

Monica Tveitdal Mathisen

Monica Tveitdal Mathisen

"Desidert årets kollega når det kommer til trivsel på jobb. Tross mye jobb som både enhetsleder og DRG kontroller er døra alltid åpen på hennes kontor, hun stiller alltid opp både faglig og som kollega. 

Hun er bestandig i godt humør, har en helt fantastisk humor. Er det noen som fortjener å bli årets kollega er det Monica. "

Hilsen oss i skrivetjenesten HSYK Sandnessjøen. 
Klinikk for diagnostikk og medisinsk service. 

Elinor Carlsson nsker å nominere en tidligere kollega Sosionom Bente Sæter til årets kollega 2022. 

Elinor har disse gode ordene til sin tidligere kollega i nominasjonen:
Bente Sæter

Bente Sæter"Som sosionom i Sosionomtjenesten ved Nordlandssykehuset så kan du komme å samarbeide med alle avdelinger og bistå alle slags pasienter ved sykehuset vårt. Bente er blitt beskrevet som «supersosionomen» når en samarbeidspartner i sykehuset ikke husket navnet hennes. 

I tillegg til at Bente alltid gjør sitt beste for pasientene sine så er hun en fantastisk kollega. 
 • En sånn som spør «hvordan har du det?» 
 • En sånn som tar den ekstra lille praten når alvoret i sykehusehverdagen gjør seg påmint. 
 • En sånn som tar vare på nyansatte nyinnflyttede bodøværinger, som inviterer på hyttetur og sopptur og flyttehjelp hvis det trengs. 
 • En sånn som husker bursdager og jubileer og minner oss om å være gode med hverandre. 
 • Bente er en sånn som ser positivt, som ser løsninger når det er vanskelig å løfte blikket fra utfordringene. Hun har ekstremt god motbakkekompetanse, det kommer godt med for kollegaer og pasienter i tider med pandemi, krig og økonomiske utfordringer.

Hvis stemmene nå går til en annen kollega i Helse Nord så er Bente den som står lengst frem å heier. Fordi det det er sånn hun er, en sånn som heier frem andre. Og hvis det ikke er grunn nok så vet ikke jeg…"

Bente, Jhon, Solveig og Anita nominerer Bjørg-Inger til Årets kollega og skriver denne nominasjonen:

"Kjære alle i Helse Nord,
Vi vil med stor glede nominere Bjørg-Inger Horn til prisen for årets medarbeider i Helse Nord. Bjørg-Inger jobber for Helgelandssykehuset og prehospital klinikk. Hennes avdeling er på fire hjul, som bussvert på Helseekspressen til og fra Brønnøysund, Sandnessjøen og Mo i Rana.  Hun  bidrar år etter år, slik at vår Helseekspress får toppscore på landsdekkende undersøkelser for tilfredshet. Det kan vi takke våre flotte medarbeidere som tar vare på pasientene våre på vei til og fra behandling. 
Bjørg-Inger Horn

Bjørg-Inger Horn

Bjørg-Inger går langt utover det som forventes av en bussvert for pasienter mellom sykehusene på Helgeland. Hun er alltid blid og imøtekommende, og gjør alt i sin makt for at pasientene skal føle seg komfortable og ivaretatt under reisen. Med servering, sang og skrøner. Jeg har hørt historier om passasjerer som har bursdag, hvor hun baker kvelden i forveien for å arrangere bursdagsfeiring ombord. 

Bjørg-Inger har vist seg som en ekte ledestjerne for teamet på Helseekspressen og oss på Pasientreiser Helgelandssykehuset. Hennes engasjement og dedikasjon gjør henne fortjent til prisen for årets medarbeider i Helse Nord.

Slike faste ruter med Helseekspress og timesbiler er ett tilbud Helse Nord har i flere områder i Helse Nord. Jeg håper en nominasjon til Bjørg Inger vil gi økt oppmerksomhet til tilbudet for alle områder i Helse Nord, for behandlere, passasjerer og pårørende. slik at vi kan utvikle og utnytte denne kapasiteten enda bedre. Bedre for pasienten, for miljøet og for lommeboka. 
 
Med det, nominerer vi Bjørg-Inger Horn til årets medarbeider i 2022."


​Daria Vangen nominerer sin kollega, Iselin Mari og skriver følgende i sin nominasjon:
Iselin Mari Røstgaard

Iselin Mari Røstgaard

"Jeg nominerer min kollega Iselin Mari Røstgaard, som er enhetsleder på A7, til årets kollega.

Hun er person med stort og snilt hjerte, og gir en beste omsorg på personellet i avdelingen.

Iselin er en leder som man kan alltid spør om hjelp eller en løsning.  Hun er dyktig og humørfylt kollega, som ta vare på alle rundt seg, motiverer og skaper et godt arbeidsmiljø i avdelingen. "


Iselin har også fått denne nominasjonen fra sine kollegaer fra Gastro/Gyn/Endokirurgisk sengepost på Nordlandssykehuset:

"Vi fra avd A7(GGBE) ønsker å nominere vår fantastiske enhetsleder Iselin Røstgaard til årets kollega.

Hvorfor nominerer vi Iselin:
Hun sier alltid «hei» når hun kommer på jobb for å vise at hun ser alle sine ansatte. Når hun spør hvordan vakten har vært, lytter hun alltid og gjør endringer der det trengs.
Hun strekker seg langt for de ansatte, og legger alltid til rette så godt hun kan for at alle skal trives og ha det bra både på jobb og i fritiden.

Hun har gjort en stor jobb i å forbedre arbeidsmiljøet på avdelingen, noe hun har klart med glans!

Hun er alltid tilgjengelig og er ikke fremmed for å kle på seg «hvit-klærne» for å ta i et tak sammen med oss andre i avdelingen.

Iselin har alltid et smil på lur og vitsene sitter alltid løst. Hun sprer alltid god stemning i miljøet. 

Hun viser omsorg for pasientene våre, og er opptatt av at alle pasienter skal behandles med likeverd og respekt.

I travle tider viser hun sine ansatte omsorg ved å for eksempel gå rundt med søtsaker til både oss og alle andre som befinner seg i korridorene våre.
Hun har stort hjerterom og kontordøren er alltid åpen! 

Takket være Iselin og det gode arbeidsmiljøet gleder vi oss til å komme på jobb fordi vi har tillit til hverandre, trives sammen i miljøet og har det aldri kjedelig på jobb.

Vi setter uendelig stor pris på Iselin og mener det ikke er tvil om hvem som er årets kollega!!"

​​ 

​​​
Tidligere vinnere

 • Bjørg-Inger Horn fikk utdelt prisen Årets kollega 2022 av HR-direktør Anita Mentzoni-Einarsen
  15. februar 2023
  Bjørg-Inger ble Årets kollega 2022 i Helse Nord

  – Bjørg-Inger gjør alt i sin makt for at pasientene skal føle seg komfortable og ivaretatt under reisen. Slik beskriver kollegene Bjørg-Inger Horn. Nå er bussverten på Helseekspressen til Helgelandssykehuset kåret til Årets kollega i Helse Nord. 

 • Knut Harald Eriksen, Årets kollega 2021
  15. februar 2022
  Knut Harald er Årets kollega 2021

  – Han er vår kaos-pilot! Uansett hvor travelt det er på jobb møter han kollegaer, pasienter og pårørende med et smil og positive ord, sier kollegene om Knut Harald Eriksen, sykepleieren i Finnmarkssykehuset, som er kåret til Årets kollega.

 • Sissel Pedersen
  17. februar 2021
  Sissel er årets kollega 2020

  - Hun er en stor ressurs både for avdelinga og for hele sykehuset. Spesielt nå under pandemien. Hun er selve limet i avdelingen, sier kollegene om Sissel Pedersen, renholderen ved Nordlandssykehuset i Bodø som er kåret til Årets kollega i Helse Nord 2020.

Helse Nords pasientsikkerhetskonferanse 2023

Hjertelig velkommen til Helse Nords pasientsikkerhetskonferanse 15. februar. Konferansen gjennomføres digitalt og er gratis for alle ansatte i foretakene i Helse Nord. Wasim Zahid er en av foredragsholderne.
Programmet lanseres og påmeldingen åpner 1. desember
Wasim Zahid