logo Helse Nord

Konferanse

Miljø- og klimakonferansen 2022

Konferansen har mange spennende og lærerike foredrag. Følg konferansen digitalt på YouTube.

Passert
21.
april
2022
  1. 21. apr. 2022, 09:00 - 15:00

Tid og sted

Når

  1. 21. apr. 2022, 09:00 - 15:00

Type arrangement

Konferanse

Hvor

Klima og miljø

Hva betyr klimaendringene for spesialisthelsetjenesten? Og hvordan kan sykehus bidra til å redusere utslipp? Er du også nysgjerrig på hvordan sykehus arbeider med samfunnsansvar? Presentasjoner fra konferansen

ProgramTorsdag 21. april kl. 09.00–15.00
0900 - 0910
Åpning av konferansen, praktisk informasjon v/møteleder Anne May Knudsen
Velkommen v/administrerende direktør Cecilie Daae
0910 - 0915
Hilsen fra Helse- og omsorgsdepartementet
v/Ingvild Kjerkol, helse- og omsorgsminister
0915 - 0935
COP 26 Helseprogram - Helse- og omsorgsdepartementet
v/Rune Pedersen, seniorrådgiver, Helse- og omsorgsdepartementet
0935 - 1005
Klimaendringer, verdens største helseproblem
v/Dag Olav Hessen, professor i biologi, Universitetet i Oslo
1005 - 1020
PAUSE
1020 - 1050
Fremtidens digitale helsevesen - hvordan kan vi best ta inn erfaringene fra pandemiens akselererte digitalisering?
v/Øistein T. Berg, InFuture
Rune Simensen, direktør teknologi og ehelse Helse Sør-Øst
Svein Tore Valsø, leder for tverregionalt samarbeidsutvalg klima og miljø

1050 - 1110
Grønn kongress - Diakonhjemmet sykehus
v/Lena Norberg, lege, Diakonhjemmet sykehus
1110 - 1130
Satsing på el-kjøretøy i prehospital klinikk OUS
v/Tommy Buch Abrahamsen, seksjonsleder prehospital, Oslo universitetssykehus
1130 - 1215
LUNSJ
1215 - 1235
Bærekraftig matproduksjon
v/Egil Brevik, seksjonsleder hovedkjøkken, Oslo universitetssykehus

1235 - 1255
Matavfallet redusert med 39 % på to år
v/Jane Ø. Bråthen, avdelingssjef matforsyning, Vestre Viken
1255 - 1315
Nature Based Solutions for Resilient and Biophilic Hospital Design
v/David Brasfield, miljøleder Sunnaas sykehus
1315 - 1325
PAUSE
1325 - 1345

Gjenvinningskraft sett i et miljøperspektiv
v/Per Scott Olsen, Rådgiver, Sykehusinnkjøp

1345 - 1405
Miljøvennlig ombruk av tre sykehus (BRK-prosjektet)
v/Tom Darre Lybeck, spesialrådgiver eiendsomsforvaltning og utvikling, Vestre Viken
1405 - 1415
PAUSE
1415 - 1500
Jakten på det gode laget
v/Roger Finjord, tidligere landslagssjef i kvinnefotball, Stabekk-trener og en av Norges beste foredragsholdere
1500
Avslutning v/møteleder Anne May Knudsen