logo

Nettverkskonferanse i diabetes Helse Nord

UTSATT! Dessverre ser vi oss nødt til å utsette Helse Nords nettverkskonferanse for diabetes som skulle arrangeres i november.

8.
november
2022
2 dager
  1. 08. nov. 2022, 10:00 - 18:30
  2. 09. nov. 2022, 08:30 - 14:45

Tid og sted

Når

  1. 08. nov. 2022, 10:00 - 18:30
  2. 09. nov. 2022, 08:30 - 14:45

Hvor

KONFERANSEN ER UTSATT

Dessverre ser vi oss nødt til å utsette Helse Nords nettverkskonferanse for diabetes som skulle arrangeres i november. Utsettelsen er begrunnet i foretaksgruppen Helse Nords krevende driftssituasjon og arbeid med å få økonomien under kontroll. Sykehusforetakene har innført reisestopp, og det betyr at mange ikke vil kunne komme på konferansen.Konferansen er beregnet for alle som behandler pasienter med diabetes (fastleger, diabetessykepleiere, sykehusleger for barn og voksne, jordmødre, ernæringsfysiologer, fotterapeuter, støttepersonell ved legekontor, apotek, ansatte i frisklivssentraler etc.).

Formålet med konferansen er å etablere en møteplass for de som behandler pasienter med diabetes i Helse Nord, dele erfaringer om hvordan å møte med pasienter med diabetes, og utdanne og etterutdanne helsepersonell i hvordan å gi best mulig omsorg til pasienter med diabetes.

Konferansen er søkt godkjent som:

  • Emnekurs for spesialiteten allmennmedisin med 15 kurstimer/aktuelle læringsmål, (vedlegg)
  • Emnekurs for leger i spesialisering (LIS) med 15 kurstimer (for LIS 2 indremedisin og LIS 3 endokrinologi og nyremedisin) aktuelle læringsmål, (vedlegg)
  • Emnekurs/meritterende timer/etterutdanning for sykepleiere (klinisk stige og spesialitet) 
  • Kursbevis blir utstedt etter avsluttet kurs

Scandic Ishavshotell