logo

Indremedisin Brønnøysund

​100 % avtalehjemmel

Etternavn 

Fjellsøy

Fornavn

Martin

Profesjon/spesialitet

Spesialist i indremedisin og hjertesykdommer

Postadresse

Skules vei 13, 8904 Brønnøysund

Besøksadresse

Skules vei 13, 8904 Brønnøysund

E-postadresse

helgmedsenter@gmail.com

Telefonnummer

944 59 134

Telefontid

Mandag - onsdag kl 08-12

Åpningstid

Mandag - torsdag kl 08-15

Forventet ventetid

2-3 uker med mulighet for subakutte vurderinger ila 2-3 dager om det trengs

Spesialkompetanse/-områder (som er relevante å få fram for pasientbehandlingen)

EKG, Arbeids-EKG, Ekkokardiografi, Holter

 

 

Henvisning og betaling

Avtalespesialistene er privatpraktiserende leger eller psykologer som får driftstilskudd fra staten. Avtalespesialister vurderer og behandler tilstander som ikke krever innleggelse, tilsvarende sykehusenes poliklinikker.

Avtalespesialistene kan tilby deg vurdering og behandling ved henvisning fra din fastlege eller annet helsepersonell med henvisningsrett.​

Ved henvisning til avtalespesialist vil kostnadene for deg som pasient være det samme som for tilsvarende behandling ved et offentlig sykehus.

 

Les mer på helsenorge.no

Sist oppdatert 24.04.2023