Hopp til innhold
logo

Psykiater Tromsø

100 % avtalehjemmel

Telefonnummer 
Mobil: 970 64 691

Telefontid

12:30 - 13:00

Åpningstid
08.00 - 16.00

Forventet ventetid
12 måneder

Besøks- og postadresse
Simen Workinnsv. 8
9016 Tromsø

E-postadresse

Spesialkompetanse/-områder 
Analystisk orientert psykodynamisk psykoterapi
Gruppe-psykoterapi
Familie-terapi
Medikamentell behandling

Språk 
Snakker og forstår engelsk rimelig godt.

100 % avtalehjemmel

Telefonnummer

Telefontid 
Legg kontaktinformasjon på telefonsvarer eller som SMS,  jeg tar kontakt innenfor åpningstid

Åpningstid
Mandag - fredag 08.00 til 16.00

Forventet ventetid
12 mnd

Postadresse
Pb 58
9251 Tromsø

Besøksadresse
Storgata 61
9008 Tromsø

E-postadresse

Spesialkompetanse/-områder
Videreutdanning i psykodynamisk psykoterapi.

Språk 
Norsk

100 % avtalehjemmel​

Telefonnummer
mobil: 918 84 117
Legg igjen beskjed på telefonsvareren så skal jeg ringe tilbake så snart jeg får anledning. Henvendelser utenom arbeidstiden blir ikke besvart.

Telefontid 
Onsdag kl 15.00-16.00 
Torsdag kl. 8.30 til 09.00

Åpningstid
Mandag til fredag 08.30 - 16.30

Forventet ventetid Vurdering og korttidsintervensjon (2-4 konsultasjoner): Det er et mål om å kunne tilby en første vurdering og råd innen 8 – 12 uker men i perioder med stor pågang kan ventetiden bli vesentlig lengreSystematisk psykoterapi: 180 -360 dager
Tilbys avhengig av problemstilling og kapasitet. Etterspørselen er hele tiden vesentlig større enn kapasiteten og med jevne mellomrom kan jeg ikke ta imot nye henvisninger pga lang venteliste.
Det er begrenset kapasitet for å kunne tilby langtidsbehandling og oppfølging i forhold til kompleks posttraumatisk stresslidelse, dissosiative lidelser eller omfattende personlighetsproblematikk.
Postadresse 
Psykiatrisk praksis Martin Schuster
Postboks 92, 9251 Tromsø
Besøksadresse
Skansen legekontor, Skippergata 7A, 4.etasje

E-postadressepost@msch.no 

Spesialkompetanse/-områderKognitiv og metakognitiv terapi,
Traumeterapi,
EMDR
Godkjent veileder i kognitiv terapi (NFKT)
Språk 
Norsk, tysk, engelsk

Annet Tilbyr vurdering/utredning og behandling inkl. psykoterapi i forhold til et bredt spekter av psykiske lidelser hos voksne.

Bruker kognitiv/metakognitiv terapi i forhold til ulike angstlidelser, depresjon/stemningslidelser o.a.

Bruker skjematerapi i forhold til langvarige personlighetsrelaterte nærmere bestemt vansker med selvbilde, mellommenneskelig interaksjon eller uhensiktsmessige atferdsmønstre f.eks. ved personlighetsforstyrrelser

Behandling av senfølger etter traumer (posttraumatisk stresslidelse, dissosiative lidelser) basert på tretrinnsmodellen for traumeterapi, i tillegg brukes (meta)kognitiv metode og EMDR​


 

Henvisning og betaling

Avtalespesialistene er privatpraktiserende leger eller psykologer som får driftstilskudd fra staten. Avtalespesialister vurderer og behandler tilstander som ikke krever innleggelse, tilsvarende sykehusenes poliklinikker.

Avtalespesialistene kan tilby deg vurdering og behandling ved henvisning fra din fastlege eller annet helsepersonell med henvisningsrett.​

Ved henvisning til avtalespesialist vil kostnadene for deg som pasient være det samme som for tilsvarende behandling ved et offentlig sykehus.

 

Les mer på helsenorge.no

Sist oppdatert 05.02.2021
Fant du det du lette etter?