logo

Barn, langtidsoppfølging ved alvorlig sykdom/skade

Tilbud til barn og ungdom med behov for habilitering/rehabilitering i etterkant av alvorlig sykdom eller skade.

Det gis ulike typer tilbud med utgangspunkt i det behovet barnet måtte ha. 

Gjennom tilrettelegging av aktivitetene i et trygt og spennende miljø, er målet mestringsopplevelser og tilegnelse av nye ferdigheter for å styrke selvtillit og motivasjon.

Tilpasset fysisk aktivitet kan bidra til utvikling og funksjon på en rekke områder både fysisk, psykisk og sosialt. 

Tilbudet gis hovedsakelig i grupper med varighet på ca 2 uker. 


​Helseforetakene (sykehusene) i Helse Nord har ulike rehabiliteringstilbud. Du kan søke etter aktuelle tilbud på helseforetakenes nettsider eller ta kontakt med koordinerende enhet ved helseforetaket.  

NB! Ikke alle behandlingstilbud som tilbys ved helseforetaket er beskrevet på nettsidene.


Finnmarks​sykehuset​
Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN)
Nordlandssykehuset
Helgelandssykehuset​​

Kommunene har også tilbud innen rehabilitering og habilitering.

På nettsidene til de koordinerende enhetene i helseforetakene i Helse Nord finner du mer informasjon og kontaktpersoner i de ulike kommunene. Ta kontakt med dem for en oversikt over tilbudene i din kommune.

Henvisning til private rehabiliteringsinstitusjoner

Helse Nord har avtale med en rekke private rehabiliteringssinstitusjoner. Det er regional vurderingsenhet som rettighetsvurderer og prioriterer henvisninger til disse.
Alt om henvisning til private rehabiliteringsinstitusjoner
Colourbox.com
Sist oppdatert 10.07.2018