logo

Overvekt barn og unge

Det finnes to private institusjoner som gir tilbud til barn og unge med overvekt i Nord-Norge.


Valnesfjord helsesportssenter

Tilbudet rettes mot barn som er i aldersgruppa 6-12 år ved første opphold, da det er viktig med tidlig intervensjon for målgruppa. 

Tilbudet gis i grupper på 8-10 personer. 

Det første oppholdet varer i 14 dager. Tilbudet strekker seg totalt over en treårsperiode med inntil fire opphold av 2-3 ukers varighet (2 opphold første år, 1 opphold andre år, 1 opphold tredje år) Det vil være 6-10 mnd. mellom oppholdene.

Behandlingen skal bidra til en varig livsstilsendring basert på de tre dokumenterte hovedelementer i rehabiliteringstiltak for målgruppen:

 • tilpasset fysisk aktivitet
 • kosthold
 • endringsprosesser

Tilegnelse av ferdigheter og mestringsopplevelser for å styrke selvtillit og motivasjon med fokus på aktivitet og kosthold. 

Utprøving av aktiviteter for å få erfaringer og motivasjon med mål om økt aktivitet og deltakelse i hjemmemiljøet (bla skole, fritid, familie). Vektstabilisering/vektnedgang og økt fysisk kapasitet.

Helsepartner Rehabilitering

Barn og unge (ca 6-20 år) med deres foreldre med KMI svarende til minimum 5 KMI enheter over fedmegrense. 

Gruppe 1: 
Barn i alderen 6-12 år og deres familier. 

Tilbudet skal være et tilskudd til pasientforløpet for overvektige barn ved Finnmarkssykehuset eller annen poliklinisk behandling hvor man ser at et døgn- eller dagtilbud vil være gunstig for spesielt utprøving av ulike fysiske aktiviteter, fremme mestring, økt selvfølelse og godt familiesamspill. Oppholdet vil vare i syv dager. 

Gruppe 2: 
Barn og unge i alderen 12-20 år som har begynt å isolere seg og har behov for døgnopphold. Døgnopphold 7 dager og 4 helgeopphold over 1 år.

Familien skal lære seg å mestre utfordringer knyttet til ulike livsområder:

 • Skyld, skam og stigmatisering
 • Selvbilde og selvfølelse
 • Aktivitet og atletisk kompetanse
 • Emosjonelle utfordringer og fristelser
 • Grensesetting
 • Familiesamspill
 • Planlegging og håndtering av innkjøp
 • Tilberedning av mat

Mål for behandlingen er å stabilisere vektutvikling (KMI) og øke den fysiske aktiviteten. Større sosial deltakelse og skolemestring. Sunnere kosthold.
​​

Henvisning til private rehabiliteringsinstitusjoner

Helse Nord har avtale med en rekke private rehabiliteringssinstitusjoner. Det er regional vurderingsenhet som rettighetsvurderer og prioriterer henvisninger til disse.
Alt om henvisning til private rehabiliteringsinstitusjoner
Colourbox.com
Sist oppdatert 08.06.2022