logo

Rehabilitering barn og unge med revmatisk sykdom (barneleddgikt)

Intensivt treningsopphold med allsidig aktivitetsfokus basert på allsidig og tilpasset fysisk aktivitet. 

Målet med oppholdet er: 


  • Økt bevegelseserfaring og bedre fysisk funksjon
  • Tilegnelse av ferdigheter og mestringsopplevelser for å styrke selvtillit og motivasjon
  • Utprøving av aktiviteter for å få erfaringer og motivasjon med mål om økt aktivitet og deltakelse i hjemmemiljøet (bla skole, fritid, familie)
  • Økt selvfølelse, sosial kompetanse og erfaring 
Henvisning til private rehabiliteringsinstitusjoner

Helse Nord har avtale med en rekke private rehabiliteringssinstitusjoner. Det er regional vurderingsenhet som rettighetsvurderer og prioriterer henvisninger til disse.
Alt om henvisning til private rehabiliteringsinstitusjoner
Colourbox.com
Sist oppdatert 10.07.2018