logo

Voksne med sykelig overvekt

Tilbudet gis til voksne pasienter med KMI 40 eller høyere, eller KMI 35 eller høyere i kombinasjon med vektrelaterte sykdommer. 

​Pasientene skal være utredet ved et av sentrene for sykelig overvekt i Helse Nord. Tilbudene er gruppebaserte, med noe individuell veiledning.

Institusjoner som gir dette tilbudet:Sist oppdatert 07.03.2018