logo

Kommuner og folketall per helseforetak

Her følger en oversikt over hvilket helseforetak kommunene i Nord-Norge sokner til.

Oversikten viser folketall per 18. november 2021 (kilde: Statistisk sentralbyrå).

Totalt folketall i Nord-Norge: ca. 482 000Vardø           1915

Vadsø           5556

Hammerfest      11 277

Guovdageaidnu, Kautokeino      2875

Alta                21 071

Loppa                 857

Hasvik               971

Måsøy              1162

Nordkapp         2967

Porsanger         3899

Kárásjohka, Karasjok      2602

Lebesby            1239

Gamvik              1066

Berlevåg            893

Deatnu, Tana     2832

Unjárga, Nesseby           861

Båtsfjord             2168

Sør-Varanger    9 934

Sum                   74 145

 


Tromsø                77 399

Harstad                24 785

Narvik                  21 535

Kvæfjord               2802

Ibestad                  1296

Gratangen            1074

Lavangen              981

Bardu                    3988

Salangen               2084

Målselv                 6560

Sørreisa                3412

Dyrøy                    1078

Senja                  14 697

Balsfjord              5564

Karlsøy                 2154

Lyngen                 2738

Storfjord              1822

Gáivuotna Kåfjord          2029

Skjervøy              2821

Nordreisa           4749

Kvænangen       1165

Lødingen             1974

Tjeldsund            4206

Evenes                 1308


Sum        192 221

 


Bodø         52 852

Meløy         6202

Gildeskål    1894

Beiarn        1009

Saltdal        4616

Fauske       9590

Sørfold      1880

Steigen      2588

Hábmer Hamarøy   2708

Røst             475

Værøy         680

Flakstad   1219

Vestvågøy     11 556

Vågan       9703

Hadsel      8124

Bø             2562

Øksnes    4456

Sortland    10 449

Andøy      4570

Moskenes      994

Sum            138 127
Bindal*         1407

Sømna          1976

Brønnøy       7766

Vega              1182

Vevelstad        464

Herøy            1825

Alstahaug      7352

Leirfjord        2246

Vefsn          13 220

Grane           1459

Hattfjelldal   1270

Dønna           1373

Nesna           1681

Hemnes        4409

Rana          26 157

Lurøy            1880

Træna            437

Rødøy           1156

Sum (inkl. Bindal)            77 260

* Bindal sokner til Helse Midt.
Sist oppdatert 05.02.2023