logo Helse Nord

Ring 113 kun i nødsituasjoner - ikke med spørsmål om korona

AMK-sentraler over hele landet opplever stor trafikk til nødtelefonen 113 med spørsmål om koronaviruset. Sykehusene understreker at 113 kun skal brukes i nødsituasjoner.

Publisert 11.03.2020
Sist oppdatert 12.03.2020
Ambulanse med 113-nummer

Det er veldig mange som ringer medisinsk nødtelefon for å få svar på spørsmål om koronasmitte. Dette kan føre til at folk med annen alvorlig sykdom ikke når gjennom på telefon. ​Ikke ring 113 hvis det ikke er fare for liv og helse. 

For legevaktene i kommunene gjelder samme budskap: Telefonnummer 116 117 til legevakt skal ikke brukes for å stille spørsmål om korona. 

Folk som mistenker at de er smittet, skal ta kontakt med sin fastlege - på telefon til legekontoret.

Informasjon om korona

Har du generelle spørsmål om korona: 

Se Folkehelseinstituttets informasjonssider  eller ring:

Helsedirektoratets informasjonstelefon 815 55 015


Les også: Sykehusene ber pårørende og besøkende vurdere behovet for sykebesøk

Beredskap koronavirus

Helse Nord RHF er i beredskap på grunn av utviklingen rundt utbruddet av det nye koronaviruset (coronaviruset).
Denne siden oppdateres fortløpende med informasjon til innbyggere, ansatte og media.
Koronavirus