logo Helse Nord

Spørsmål? Kontaktpersoner ved sykehuslaboratoriene

Sykehuslaboratoriene i Helse Nord - kontaktpersoner

skillelinje

Tekniske spørsmål vedr. DIPS Interactor:

Bestillingsløsningen DIPS Interactor forvaltes av Forvaltningssenter Lab i Helse Nord (regionalt senter). Har du spørsmål av teknisk art, kan senteret nås på følgende e-postadresse:

skillelinje

Mer faglige spørsmål:

Rekvirerer du til Finnmarkssykehuset kan du kontakte:
Bioingeniør Bente Elisabet Johanson

Rekvirerer du til Universitetssykehuset Nord-Norge kan du kontakte:
Bioingeniør​ Hege Gjelvold
Her finner du oversikt over sykehuslaboratoriene ved UNN

Rekvirerer du til Nordlandssykehuset kan du kontakte:
Bioingeniør​ Brit Finne

Rekvirerer du til Helgelandssykehuset kan du kontakte:
Bioingeniør Brit Finne

skillelinje
​Dersom du ikke når din lokale kontaktperson, kan du kontakte spes.bioingeniør ​Majbrit Kragh i Helse Nord, som også er prosjektleder for ERL Utvikling i regi av Helse Nord FRESK.

skillelinje
Sist oppdatert 13.02.2020