Hopp til innhold
logo

Fikk i oppdrag å vurdere funksjons- og oppgavedelingen i Helse Nord

Styret i Helse Nord RHF er bedt om å vurdere behovet for endringer i funksjons- og oppgavedelingen i regionen. Oppdraget kom i foretaksmøte med Helse- og omsorgsdepartementet.

Publisert 09.11.2022
Sist oppdatert 25.04.2023
Foretaksmøtet med Helse- og omsorgsdepartementet 9. november 2022 ble holdt digitalt.
​Departementet, som eier Helse Nord RHF (regionalt helseforetak), har fulgt utviklingen i regionen i over tid og ser at utviklingen ikke er bærekraftig. 9. november 2022 holdt departementet foretaksmøte med styret i det regionale helseforetaket hvor det handlet om tiltak for å sikre bærekraft.

Fra foretaksmøtet

Fra protokollen fra foretaksmøtet heter det blant annet:

Foretaksmøtet viste til at Helse Nord over flere år har hatt negative økonomiske resultater målt mot egne budsjett ved flere av helseforetakene i regionen. Allerede før pandemien hadde regionen identifisert behov for omstilling for å få en drift tilpasset de økonomiske rammene, men gjennomføring av nødvendige tiltak viste seg vanskelig under pandemien.

God og likeverdig kvalitet i tjenesten krever styring og kontroll av ressursene. Utfordringene i regionen gjør det nødvendig med omstillingsarbeid av mer langsiktig karakter for å understøtte en bærekraftig utvikling av tjenesten.

Foretaksmøtet viste til at den økonomiske utfordringen i stor grad skyldes økt bemanning uten tilsvarende aktivitetsøkning.

Sykehusene i Helse Nord opplever allerede i dag å ha rekrutteringsutfordringer. Riktig organisering og en hensiktsmessig innretning av sykehusdriften vil være nødvendig for å kunne gi gode og likeverdige helsetjenester til befolkningen i Helse Nord. I dette arbeidet er det naturlig å se på tiltak som innebærer endringer i funksjons- og oppgavedeling, på en måte som også styrker fagligheten og kvaliteten i pasienttilbudet.​

Vedtaket​​

Hele vedtaket:

Helse Nord RHF bes om å:

  • sørge for robuste styrings- og rapporteringssystemer i alle ledd i helseforetaksgruppen, med en egnet fullmaktsstruktur 
  • rapportere månedlig på konkrete tiltak som skal bidra til en bærekraftig økonomisk utvikling 
  • vurdere behovet for endringer i funksjons- og oppgavedeling som bidrar til at Helse Nord RHF kan ivareta sitt sørge for-ansvar på lang sikt 

​– Én stor oppgave

Fungerende administrerende direktør i Helse Nord RHF, Hilde Rolandsen, sier foretaksgruppen har én stor oppgave foran seg: 

– Den viktigste oppgaven vi har nå er å bygge bærekraftige helsetjenester i nord. Det må vi gjøre i samarbeid med våre kompetente ansatte, sier Rolandsen. ​

Ekstra styremøte

Styreleder Renate Larsen har innkalt til ekstra styremøte fredag 11. november​ hvor foretaksmøteprotokollen er tema.

Les protokollen


Les mer informasjon om situasjonen i foretaksgruppen


Tidligere publiserte artikler:Fant du det du lette etter?