logo

Hvordan jobber Helse Nord RHF?

Det er helt nødvendig å etablere en hensiktsmessig innretning på sykehusdriften i Nord-Norge for å kunne gi gode og likeverdige helsetjenester til befolkningen også på lang sikt.I

I hele foretaksgruppa Helse Nord pågår det nå omstillings- og endringsarbeid.


Forenklet kan vi dele omstillingsarbeidet i Helse Nord RHF i to hoveddeler:

Sist oppdatert 23.06.2023