logo

Regionalt innsatsteam - sluttrapporter

Helse Nords første regionalt innsatsteam ble etablert høsten 2015 etter oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Sist oppdatert 18.11.2021