logo

Ett år med pandemi

Mitt første år i Helse Nord har handlet mye om håndteringen av covid-19-pandemien. Jeg har fått lære helsetjenesten og landsdel å kjenne i et tett samarbeid om å trygge helse og samfunn. Og vi har sammen plukket opp mange læringspunkter på veien, sier administrerende direktør Cecilie Daae i denne utgaven av Her og Daae.

Publisert 19.02.2021
Sist oppdatert 21.04.2021
Cecilie Daae

Covid-19 har preget samfunnet, helsetjenesten og helsearbeiderne i nord det siste året. Pandemien har fylt dagsorden for mitt første år her. Jeg har fått lære samfunnet og helsetjenesten i regionen å kjenne, på en annen måte enn jeg hadde planlagt. Det er blitt lite reiser, håndhilsing og organiserte besøk der folk forteller om hverdagen de står i. Det har vært «bli kjent», handling og læring i tett samvirke, som oftest digitalt, med engasjerte ledere og medarbeidere. 

Vi har alle vært besjelet av en felles misjon, å rigge samfunnet og helsetjenesten for å trygge helse og samfunn. Større og mer meningsfull oppgave kan vi ikke ha. Ett eksempel er da sykehuset i Hammerfest ble rammet av covid-19-smitte. Helsepersonell fra hele regionen bidro til at spesialisthelsetjenesten i Finnmark kunne opprettholdes på et tilfredsstillende nivå.

Det er ikke overraskende at vi ikke greide å yte tjenester på samme nivå mens vi står i en kritisk situasjon

Vi har hatt en samarbeidende helsetjeneste som har bestått prøven på en god måte. Vi har hatt få covid-19-pasienter, men det er gjort et stort og nødvendig planleggingsarbeid. Vi har arbeidet sammen og vi er forberedt. Det er en gevinst vi vil nyte godt av i lang tid framover. 

Det kommer rapporter og bekymringsmeldinger om konsekvensen av pandemihåndteringen som er urovekkende. Det er stor økning i henvisningene innen psykisk helsevern for barn og unge. I en periode så vi at det var færre henvisninger til kreftpakkeforløp. Vi får melding om at folk med kronisk sykdom ikke har fått den oppfølging som helsetjenesten ellers gir dem. Vi ser også at pasientene våre ikke reiser så mye som planlagt fordi de eksempelvis ikke ønsker å dra sørover, noe som betyr at de ikke får nyttiggjort seg av muligheter for behandling. Det er ikke overraskende at vi ikke greide å yte tjenester på samme nivå mens vi står i en kritisk situasjon. Nå har vi et etterslep på flere områder som det jobbes med å fjerne. 

Læringen til senere situasjoner er at vi må ha stor oppmerksomhet også om den «vanlige» driften. Det er ikke minst et ledelsesansvar. 

Tidligere Her og Daae

 • Illustrasjon forskning
  17. juni 2022
  Sammen om medisinsk veiskille

  Persontilpasset medisin, eller presisjonsmedisin, representerer et viktig veiskille i moderne medisin og tilbud til pasientene, skriver administrerende direktør Cecilie Daae.

 • Lege med beskyttelsesutstyr
  8. juni 2022
  Vi har vist hva vi kan

  Vi i helsetjenesten i nord har vist at vi er gode og at vi får det til – både før og under pandemi. Derfor vil vi også klare å komme oss tilbake på rett kjøl. Arbeidet er i full gang.

 • Cecilie Daae
  5. mai 2022
  Tilbake til en ny hverdag

  – Situasjonen i foretaksgruppen Helse Nord er alvorlig. Det gjelder flere områder, som bemanning, aktivitet og økonomi, skriver adm. direktør i Helse Nord, Cecilie Daae.

 • Bodø vinterbilde
  22. desember 2021
  Håp selv i frossen jord

  Da regjeringen annonserte full gjenåpning av landet i slutten av september i år, var det ikke mange som så for seg nok en jul preget av smittesituasjon og usikkerhet. Men her står vi. Heldigvis ikke alene, men sammen.

 • Illustrasjon hengelås
  8. oktober 2021
  Vi vet ikke når neste dataangrep kommer. Vi vet bare at det kommer

  Hvordan kan du enkelt bidra til å styrke pasientsikkerhet, driftssikkerhet og samfunnssikkerhet. Jo, ved å svare på undersøkelsen om sikkerhetskultur som alle ansatte i Helse Nord har mottatt, skriver Cecilie Daae i denne utgaven av Her og Daae.

 • Cecilie i møte med brukerrepresentanter
  10. september 2021
  Brukerne våre har kunnskap som vi trenger

  – Jeg lar meg stadig imponere av de dyktige brukerrepresentantene jeg møter, og jeg ser at de utgjør en forskjell i arbeid de deltar i, skriver adm. direktør i Helse Nord, Cecilie Daae, i dette blogginnlegget.