logo Helse Nord

Høring: Strategi for intensivmedisin

Helse Nord har hatt på høring strategi for intensivmedisin i Helse Nord 2022–2025.

Publisert 04.07.2022
Sist oppdatert 08.04.2024
Illustrasjonsbilde Colourbox

Strategi for intensivmedisin i Helse Nord er en delstrategi som bygger på Strategi for Helse Nord RHF 2021–2024​ og konkretiserer hvilke tema og problemstillinger som skal prioriteres innenfor det intensivmedisinske området.

Strategien beskriver ulike utfordringer og utvalgte prioriterte innsatsområder, og legger føringer for helseforetakenes egne utviklingsplaner for intensivmedisin.

Formålet med en strategi for intensivmedisin er at ​intensivpasienten skal ha tilgang til gode, likeverdig helsetjenester i Helse Nord uavhengig av bosted, økonomi, kjønn, alder og etnisk bakgrunn. Dokumentet består av prioriterte strategiske innsatsområder og en utredningsdel.

Høringsfristen var 1. september 2022, og høringen er nå avsluttet.

Høringsdokumenter

Strategi for intensivmedisin (utkast) (PDF)

Mandat delstrategi - Strategi for intensivmedisin Helse Nord RHF 5.0 (PDF)​

Høringssvar

​​