logo

- Vi må lære av det som går godt, fremfor å bare lete etter feil

Det er budskapet til britiske barneintensivlegen Dr. Adrian Plunkett. Han startet bevegelsen Learning from Excellence i 2014, etter selv å ha vært pasient. En av dem som har latt seg inspirere er overlege Marianne Nordhov ved UNN. Nå er begge klare for Helse Nords pasientsikkerhetskonferanse 15. og 16. februar. 

Publisert 02.02.2022
Sist oppdatert 07.02.2022
En mann og en kvinne som snakker

​Dr. Adrian Plunkett er overlege ved Birmingham Children's Hospital, en Storbritannias største barneintensivavdelinger. Siden han etablerte Learning from excellence i 2014 har bevegelsen vokst og spredt seg til store deler av helsetjenesten i Storbritannia. Og ikke minst til ei barneavdeling i Tromsø.    

–  Jeg hørte Adrian Plunkett presentere Leaning from excellence første gang i en podcast. Jeg tok umiddelbart tenning. Denne tilnærmingen var helt ny for meg i et pasientsikkerhetsperspektiv, sier Marianne Nordhov, overlege ved barne- og ungdomsklinikken på Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø. 

Nordhov tok i 2018 og 2019 det skotske kvalitets- og pasientsikkerhetsprogrammet SQSF, og lærte metodikk for kvalitetsforbedring av sykehusmiljøet som i de senere år er blitt verdensledende på området. 


#Råbra!

– I løpet av min tid i helsetjenesten har det meste stoppet ved at vi sier «godt jobba» til hverandre. Det er et tankekors at man ikke har vært mer interessert i å finne ut hva som ligger bak disse to ordene og bruke det i et lærings og utviklingsperspektiv, poengterer barnelegen.

Det var dette som fikk Marianne Nordhov til å sette igang kvalitetsarbeidet #Råbra! på sin egen avdeling.

– #Råbra! er en avlegger av learning from excellence og den tydelige delingskulturen både av kunnskap og verktøy har inspirert meg i dette arbeidet. 

​ Hva er det viktigste du ønsker å formidle under ditt foredrag?

​  Dersom vi klarer å få formidlet hvordan #Råbra! kan være et supplement til avvikssystemet i forhold til å utvikle gode helsetjenester – da skal jeg være veldig godt fornøyd. Dette er bare starten på en form for kulturendring – men jeg er overbevist om at det er riktig vei å gå, understreker Nordhov.

Råbra-lansering på UNN

​FEBRUAR 2021: Kakefest og kickoff for #Råbra!-prosjektet ved Nyfødt intensiv på Barneavdelingen i Tromsø.  Bak fra venstre: Ingvild A. Dahl, Ola Simonsen, Mariann Hansen, Elin Gullhav, Line Myreng, Anne Mette Thoresen, Nils Thomas Songstad og Martha Sæleseth. Sittende foran fra venstre: Silje Wilhelmsen, Tone Kiil, Gry Anett Nørgård og Marianne Nordhov. Foto: Rune Stolz Bertinussen, Krysspress.​

​Inspirasjon og læring

Marianne Nordhov gleder seg både til å holde foredrag selv, men også til å høre sin store inspirasjonskilde på pasientsikkerhetskonferansen. I tillegg til å være initiativtaker har han jobbet i mange år med å få systematisert metodikken blant annet gjennom forskning og å ta det i bruk på systemnivå. 

​ Adrian er invitert til pasientsikkerhetskonferansen så vi kan både bli inspirert, lære noe nytt og dra nytte av deres erfaringer og det potensialet som ligger i denne tilnærmingen både for det gode medarbeiderskapet - og ikke minst i pasientsikkerhetsarbeidet, understreker Marianne Nordhov. 

Siri

Siri Talseth-Frilund

Sammen med seg på pasientsikkerhetskonferansen har hun Siri Talseth-Frilund, kreftsykepleier og avdelingssjef ved medisinsk klinikk ved Ålesund sykehus. Sammen skal de dele sine erfaringer fra arbeidet med #Råbra!. 

Har du lyst til lære mer fra Adrian, Marianne og Siri? Meld deg på Helse Nords pasientsikkerhetskonferanse som arrangeres på nett 15. og 16. februar. ​​Konferansen er gratis for alle ansatte i Helse Nord og kan sees i ettertid dersom tidspunktet ikke passer. 

Les mer om #Råbra! (pingvinavisa.no)