logo

100 år siden det første samiske landsmøtet

Når vi i dag feirer samefolkets dag, markerer vi samtidig at det er 100 år siden det første samiske landsmøtet ble gjennomført i Metodistkirken i Trondheim. Dette møtet var det første som samlet representanter som var enige om å fremme felles sak for det samiske folk.

Publisert 06.02.2017
Sist oppdatert 15.03.2017
Logo

I anledning jubileet har Sametinget , Sør-Trøndelag fylkeskommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune gått sammen om en storstilt nasjonal feiring. Gjennom feiringen skal en formidle kunnskap om samene, samisk kultur og samisk historie. Alt sammen i et 100-års perspektiv, hvor fokus vil være demokrati, rettferdighet og mangfold.

Helse Nord hilser og gratulerer den samiske befolkningen med samefolkets dag!

Mer informasjon på jubileumsnettstedet Tråante 2017.