logo

Alle sykehusene med nye nettsider

I dag er 12 nye nettsteder lansert i Helse Sør-Øst. Med dette har alle sykehusene i landet har fått nye nettsider som skal hjelpe pasienter og pårørende. 

Publisert 01.11.2016
Sist oppdatert 15.12.2017
Grafisk brukergrensesnitt
Helse Sør-Øst er den siste av fire helseregioner som får nye nettsider for alle sine foretak på helsenorge-plattformen. 

Med prosjektet «Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten» har 36 foretak i spesialisthelsetjenesten flyttet sine nettsider til helsenorge-plattformen. 

​Der har alle foretakene på tvers av landets fire helseregioner få felles design, struktur, innholdsstrategi og publiseringsløsning for sine nettsider. I tillegg blir informasjon fra helsenorge.no integrert i sykehusenes nettinformasjon om deres behandlingsforløp.

Pasienten i sentrum

På de nye nettsidene blir det enklere å søke informasjon om hva som skjer før, under og etter behandling ved det enkelte behandlingssted. 

Når sykdom rammer er informasjonsbehovet stort. Målet er derfor at nettsidene til helseforetakene skal hjelpe hjelper pasienter og pårørende i en sårbar del av livet. En velinformert pasient opplever større mestring og trygghet.

Sykehusene i Nord-Norge lanserte i juni

Foretakene i Helse Nord lanserte sine nettsider i juni i år. 

Kommunikasjonsavdelingene ved helseforetakene jobber tett med egne fagfolk og andre helseforetak for å få på plass enda flere behandlingsbeskrivelser på nettsidene fremover.