logo

Ambulanseflyberedskapen i Helse Nord

Våren 2018 opplevde vi ustabil drift i ambulanseflytjenesten i landet. Nå er ambulanseflyberedskapen slik den er til vanlig.

Publisert 05.05.2018
Sist oppdatert 29.08.2018
Luftambulansetjeensten
Dette er nettsiden som ble benyttet våren 2018, da det var utfordringer i ambulanseflyberedskapen i Norge. Fra juli 2018 har beredskapen vært som normalt, og vi oppdaterer ikke lenger denne siden. 
Spørsmål og svar om ambulanseflysaken

Meld inn behov som vanlig

Legevakter og sykehus i landsdelen skal rekvirere flyambulanse på vanlig måte via AMK. Ambulanseflyene er en nasjonal ressurs og benyttes der det er størst behov. Sammen med ambulansehelikopter, ambulansebiler og ambulansebåter, blir behov for akutte transporter løst.

I perioden det var usikkert hvor mange ambulansefly som var i beredskap, ble det lagt planer og iverksatt ekstra fly, helikopter og andre tiltak. Planen finner du via lenka:

Her er tiltak som kan styrke beredskapen (luftambulansetjenesten.no)

Tallene som oppgis i denne oversikten er fly som var utmeldt en hel 12-timersvakt.

30.06: Lørdag kl 0600-1800 var åtte av åtte fly i beredskap. Kl. 18.00–06.00 var sju av sju fly i beredskap.

29.06: Fredag kl. 0600-1800 var ni av ni fly i beredskap. Kl. 18.00–06.00 var sju av sju fly i beredskap.

28.06: 
Torsdag kl. 0600-1800 var ni av ni fly i beredskap. Kl. 18.00–06.00 var sju av sju fly i beredskap.

27.06: Onsdag kl. 0600-1800 var ni av ni fly i beredskap. Kl. 18.00-06.00 var seks av sju fly i beredskap.

26.06: Tirsdag kl. 0600-1800 var åtte av ni fly i beredskap. Kl. 18.00-06.00 var sju av sju fly i beredskap.

25.06: Mandag kl. 06.00-1800 var ni av ni fly i beredskap. Kl. 18.00–06.00 var sju av sju fly i beredskap

24.06:
Søndag kl. 06.00–18.00 var åtte av åtte fly i beredskap. Kl. 18.00–06.00 var sju av sju fly i beredskap

23.06: Lørdag kl. 06.00–18.00 var åtte av åtte fly i beredskap. Kl. 18.00–06.00 var sju av sju fly i beredskap

22.06: Fredag kl. 06.00–18.00 var ni av ni fly i beredskap. Kl. 18.00–06.00 var sju av sju fly i beredskap.

21.06: 
Torsdag kl. 06.00–18.00 var åtte av ni fly i beredskap. Kl. 18.00–06.00 var fem av sju fly i beredskap.

20.06: Onsdag kl. 06.00–18.00 var åtte av ni fly i beredskap.  Kl. 18.00–06.00 var sju av sju fly i beredskap.

19.06: Tirsdag kl. 06.00–18.00 var sju av ni fly i beredskap. Kl. 18.00–06.00 var sju av sju fly i beredskap.

18.06: Mandag kl. 06.00–18.00 var åtte av ni fly i beredskap. Kl. 18.00–06.00 var sju av sju fly i beredskap.

17.06: Søndag kl. 06.00–18.00 var sju av åtte fly i beredskap. Kl. 18.00–06.00 var sju av sju fly i beredskap.

16.06: Lørdag kl. 06.00–18.00 var åtte av åtte fly i beredskap. Kl. 18.00–06.00 var fem av sju fly i beredskap.

15.06: Fredag kl. 06.00–18.00 var åtte av ni fly i beredskap. Kl. 18.00–06.00 var fem av sju fly i beredskap.

14.06: Torsdag kl. 06.00–18.00 var åtte av ni fly i beredskap. Fra kl. 18.00–06.00 var fem av sju fly i beredskap.

13.06: Onsdag kl. 06.00–18.00 var ni av ni fly i beredskap. Kirkenesflyet var av beredskap kl. 07.30–11.30. Brønnøsundflyet var av beredskap kl. 06.00–09.30. På morgenen var også andre fly utmeldt i kortere perioder. 

Fra kl. 18.00–06.00 var seks av sju fly i beredskap.

12.06: Tirsdag fra kl. 06.00 til kl. 18.00 var seks av ni fly i beredskap.  Fra kl. 18.00 til 06.00 var seks av sju fly i beredskap.

11.06: Mandag fra kl. 06.00 til kl. 18.00 var sju av ni fly i beredskap. Fra kl. 18.00 til kl. 06.00 var seks av sju fly i beredskap. 

10.06: Søndag fra kl. 06.00 til kl. 18.00 var åtte av åtte fly i beredskap. Fra kl. 18.00 til kl. 06.00 var seks av sju fly i beredskap.

09.06: Lørdag fra kl. 06.00 til kl. 18.00 var sju av åtte fly i beredskap. Fra kl. 18.00 til kl. 06.00 var seks av sju fly i beredskap.

08.06: Fredag fra kl. 06.00 til kl. 18.00 var ni av ni fly i beredskap. Fra kl. 18.00 til 06.00 var seks av sju fly i beredskap.

07.06: Torsdag fra kl. 06.00 til kl. 18.00 var ni av ni fly i beredskap. Fra kl. 18.00 til 06.00 var seks av sju fly i beredskap.

06.06: Mandag fra kl. 06.00 til kl. 18.00 var ni av ni fly i beredskap. Fra kl. 18.00 til 06.00 var seks av sju fly i beredskap.

05.06: Tirsdag fra kl 06.00 til 18.00 var åtte av ni fly i beredskap. Fra kl. 18.00 til 06.00 var seks av sju fly i beredskap.

04.06: Mandag kl.06.00 til kl. 18.00 var sju av ni fly i beredskap. Fra kl. 18.00 til 06.00 var sju av sju fly i beredskap.

03.06: Søndag kl. 06.00 til kl. 18.00 var åtte av åtte fly i beredskap. Fra kl. 18.00 til kl. 06.00 var sju av sju fly i beredskap.

02.06: Lørdag kl. 06.00 til 18.00 var åtte av åtte fly i beredskap. Fra kl.18.00 til 06.00 var seks av sju fly i beredskap.

01.06: Fredag kl. 06.00 til 18.00 var ni av ni fly i beredskap. Fra kl. 18.00 til kl. 06.00 var seks av sju fly i beredskap.

31.05: Torsdag kl. 06.00 til 18.00 var ni av ni fly i beredskap. Fra kl. 18.00 til 06.00 var seks av sju fly i beredskap.

30.05: Onsdag kl. 06.00 til 18.00 var ni av ni fly i beredskap. Fra kl. 18.00 til 06.00 var sju av sju fly i beredskap. To fly var i denne perioden utmeldt fra kl 19.00 til 24.00.

29.05: Tirsdag kl. 06.00 til 18.00 var ni av ni fly i beredskap. Fra kl. 18.00 til 06.00 var sju av sju fly i beredskap.

28.05: Mandag kl. 06.00 til 18.00 var ni av ni fly i beredskap. Fra kl. 18.00 til 06.00 var sju av sju fly i beredskap.

27.05: Søndag kl. 06.00 til kl. 18.00 var åtte av åtte fly i beredskap. Fra kl. 18.00 til 06.00 var sju av sju fly i beredskap.

26.05: Lørdag kl. 06.00 til kl. 18.00 var åtte av åtte fly i beredskap. Fra kl. 18.00 til kl. 06.00 var seks av sju fly i beredskap.

25. mai: Fredag kl. 06.00 til 18.00 var ni av ni fly i beredskap. Fra kl. 18.00 til kl. 06.00 var sju av sju fly i beredskap.

24. mai: Torsdag kl. 06.00 til kl. 18.00 var ni av ni fly i beredskap. Fra kl. 18.00 til 06.00 var sju av sju fly i beredskap.

23. mai: Onsdag kl. 06.00 til 18.00 var ni av ni fly i beredskap. Fra kl. 18.00 til 06.00 var sju av sju fly i beredskap.

22. mai: Tirsdag kl 06.00 til kl. 18.00 var ni av ni fly i beredskap. Fra kl 18.00 til kl. 06.00 var sju av sju fly i beredskap.

21. mai: Mandag kl 06.00 til kl. 18.00 var ni av ni fly i beredskap. Fra kl. 18.00 til 06.00 var sju av sju fly i beredskap.

20. mai: Søndag kl. 06.00 til kl. 18.00 var åtte av åtte fly i beredskap. Fra kl. 18.00 til kl.06.00 var sju av sju fly i beredskap.

19.mai: Lørdag kl 06.00 til kl. 18.00 var åtte av åtte fly i beredskap. Fra kl. 18.00 til kl. 06.00 var sju av sju fly i beredskap.

18. mai: Fredag kl 06.00 til kl. 18.00 var ni av ni fly i beredskap. Fra kl 18.00 til 06.00 var sju av sju fly i beredskap.

17. mai: Torsdag kl. 06.00 til kl. 18.00 var ni av ni fly i beredskap. Fra kl. 18. 00 til 06.00 var sju av sju fly i beredskap.

16.mai: Onsdag kl. 06.00 til kl. 18.00 var sju av ni fly i beredskap. Fra kl. 18. 00 til 06.00 var sju av sju fly i beredskap.

15. mai: Tirsdag kl. 06.00 til kl. 18.00 var fem av ni fly i beredskap. Fra kl. 18.00 til kl. 06.00 (onsdag) var seks av sju fly i beredskap.

14. mai: Mandag kl. 06.00 - 18.00 var fem av ni fly i beredskap i Norge. Fra kl. 18.00 - 06.00 var sju av sju fly i beredskap.

13. mai: Søndag kl. 06.00–18.00 var seks av åtte fly i beredskap i Norge. Fra kl. 18.00–06.00 var sju av sju fly i beredskap.

12. mai: Lørdag kl. 06.00–18.00 var åtte av åtte fly i beredskap i Norge. Fra kl. 18.00–06.00 var sju av sju fly i beredskap.

11. mai: Fredag kl. 06.00–18.00 var ni av ni fly i beredskap i Norge. Fra kl. 18.00–06.00 var sju av sju fly i beredskap.

10. mai: Torsdag kl. 06.00–18.00 var åtte av åtte fly i beredskap i Norge. Fra kl. 18.00–06.00 var sju av sju fly i beredskap.

9. mai: Onsdag kl. 06.00–18.00 var åtte av ni fly i beredskap. Ett av flyene var utmeldt kl. 06.00–13.00. Fra kl. 18.00–06.00 var sju av sju fly i beredskap i Norge.

Det var et døgn preget av redusert beredskap/kapasitet natt til 9. mai. Det er imidlertid ikke registrert hendelser som har gått på bekostning av liv og helse. Luftambulansetjenesten ble 8.5 styrket med et av Forsvarets helikopter (Bell) lokalisert til Finnmark/Kirkenes. Dette har medisinsk utstyr, lege og spesialsykepleier om bord. Aktiveringstiden er 15 minutter.
 
9.5 kl. 08.00 var alle ambulanseflyene på beredskap med unntak av Kirkenes-flyet og dagflyet på Gardermoen. Kirkenes-flyet gikk på beredskap kl. 13.00, mens dagflyet på Gardermoen ikke var i beredskap. Ekstra fly fra Babcock var i beredskap i Tromsø, dette benyttes dagtid på lange rullebaner. Alle helikoptrene i landet var i beredskap.

Tidligere rapporteringer gjelder bare fly i Nord-Norge:

8. mai: Tirsdag fra kl. 06.00 til kl. 18.00 var fem av seks fly i beredskap. Ett av flyene var utmeldt kl. 08.0014.30. På nattevakt kl. 18.00–06.00 var tre av fem fly på beredskap.

7. mai: Fire av fem fly var i beredskap på natt (vakt kl. 18.0006.00). Ett fly var utmeldt på dag (vakt kl. 06.0018.00). Ett av dagflyene var utmeldt kl. 07.0011.00. På ny nattevakt kl. 18.0006.00 (8. mai) var to av fem fly i beredskap.

6. mai: Fire av fem fly var i beredskap på natt. Fem av seks fly var i beredskap på dag. Ett av flyene i beredskap var utmeldt i to timer kl. 04.0006.00, og ett fly var utmeldt i tre timer kl. 04.0007.00.

5. mai: Fire av fem fly var i beredskap på natt. Fem av seks fly var i beredskap på dag.

Det er Luftambulansetjenesten som håndterer spørsmål om denne saken fra media. Ta kontakt med kommunikasjonsrådgiver Knut Haarvik.

Har du spørsmål til Helse Nord RHF, ta kontakt med kommunikasjonsdirektør Anne May Knudsen.

 • De fire regionale helseforetakene, Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest og Helse Sør-Øst, betaler for all luftambulanse i Norge. Det gjelder både ambulansehelikopter- og ambulanseflytjenesten.
 • De fire regionale helseforetakene har opprettet Luftambulansetjenesten HF. De har det overordnede ansvaret for dem flyoperative driften av luftambulansene i hele landet. 
 • Helseforetakene (sykehusene) har det medisinske ansvaret og bemanner flyene og helikoptrene med leger og sykepleiere.
 • Da Luftambulansetjenesten ble opprettet i 1988, ble det besluttet at den operative driften av luftambulansen skulle anskaffes ved å tildele sivile flyselskap driftskontrakter etter lov om offentlig anbud. 
 • Vekslende regjeringer og Storting har ikke endret på dette. Det må Luftambulansetjenesten HF forholde seg til. 
 • Det er Luftambulansetjenesten HF og Sykehusinnkjøp HF (eksperter på offentlige anskaffelser), som gjennomførte anskaffelsen. 
 • Det ble levert til sammen fire tilbud, to fra Lufttransport, operatøren som i dag har avtalen, og to fra den svenske luftambulanseselskapet Babcock Scandinavian AirAmbulance AB. 
 • 12. juni 2017 ble det offentliggjort hvem som ble tildelt kontrakten. Da ble det kjent at det var det svenske luftambulanseselskapet Babcock Scandinavian AirAmbulance AB som vant anbudet.
 • Den nye tjenesten skal være på plass fra 1. juli 2019. Kontrakten har varighet til 2025 med mulig forlengelse til 2030. Når det svenske selskapet overtar blir tjenesten årlig 100 millioner kroner dyrere enn dagens kontrakt. Den vil da totalt koste RHF-ene omlag 500 millioner kroner årlig.
 • Lufttransport FW AS, som i dag flyr ambulanseflyene, har en krevende jobb i å holde den beredskapen de skal. En av årsakene er mangel på piloter.
 • Den totale ambulansetjenesten i Helse Nord består av: 
  • 123 ambulansebiler
  • 13 ambulansebåter 
  • 9 nasjonale ambulansefly (seks baser i Nord-Norge, tre baser i Sør-Norge)
  • 13 nasjonale ambulansehelikoptre (tre baser i Nord-Norge), ti baser i Sør-Norge)
  • 8 redningshelikoptre (to på Svalbard, to i Nord-Norge, fire i Sør-Norge)

Aktuelle saker om ambulanseflysaken