logo

Anbefaler ny strålebehandling i Norge

De fire regionale helseforetakene anbefaler at det etableres en ny og mer skånsom stråleterapibehandling til kreftpasienter i Norge: strålebehandling med protoner. 

Publisert 02.08.2016
Sist oppdatert 15.03.2017
Kreftcelle
Protonstråling er en strålebehandling som er mer skånsom for normalt vev og som fører til mindre langtidsskader for pasientene.

Styrene i de fire regionale helseforetakene i Norge har alle sagt ja til at det etableres protonbehandling i landet.

Om protonstråling


I 2015 ble i underkant av 50 norske pasienter, flere av disse barn og unge, sendt utenlands for å få kreftbehandling med protonstråling. Det finnes mange pasienter som med sikkerhet kunne ha nytte av protonbehandling, men som av ulike grunner ikke blir sendt til behandling i dag. Basert på medisinske estimater er antallet norske pasienter som vil ha nytte av protonterapi i 2022 langt høyere. Flere internasjonale antagelser tyder på at ca. 12–15 prosent av de pasienter som i dag får tradisjonell strålebehandling med fotoner/elektroner, vil ha nytte av behandling med protoner.  

Behandling med protoner som alternativ til ordinær strålebehandling gjør det mulig å gi høyere og mer presise stråledoser til dyptliggende svulstvev og tilsvarende lavere doser til nærliggende normalvev – med mindre skader på vevet. Protonbehandling reduserer langtidsskader og bidrar til at flere kan leve et normalt liv etter kreftsykdom.​

Oslo og Bergen anbefales


Etablering av protonbehandling i Norge har vært utredet siden 2010. Utredningsprosjektet har nå avsluttet en konseptfase hvor to alternativer for etablering av protonbehandling innen 2022 har vært utredet. Alternativ 1 har vært etablering av ett protonanlegg i Helse Sør-Øst eller Helse Vest innen 2022. Alternativ 2 har vært etablering av protonanlegg i både Helse Sør-Øst og Helse Vest. Styret i Helse Nord RHF anbefaler alternativ 2.

– Å bygge to protonsentre i Norge vil gi større behandlingskapasitet og sikre bedre tilgjengelighet til behandlingen uansett hvor i landet pasientene bor. To protonsentre vil være et viktig steg på veien for videre utbygging i de øvrige helseregionene, sier administrerende direktør i Helse Nord RHF, Lars Vorland.

Anbefalingene fra RHF-styrene er videreformidlet til Helse- og omsorgsdepartementet. Veien videre for etableringen av proton​senter kommer i statsbudsjettet for 2017.​

Les mer i styredokumentene