logo

Anbefaler uendret struktur for ambulansefly i Nord-Norge

Helse Nord RHF foreslår i sin innstilling til fremtidig luftambulansetjeneste i Nord-Norge, å løse oppdraget med samme flykapasitet som i dag. Styrket med en 24 timers legeressurs i Kirkenes. 

Publisert 21.10.2016
Sist oppdatert 15.03.2017
Ambulansefly
Opprinnelig innstilling fra Helse Nord RHF var innføring av jetfly ved basen i Tromsø og avvikling dagflyet ved basen i Alta. På bakgrunn av mye debatt, blant annet fra fagmiljøene i Finnmark, valgte Helse Nord RHF å revurdere sin innstilling. Blant annet på grunn at et jetfly ikke kan lande ved flyplassen i Hammerfest, og at man således kan få en uønsket vridning av pasientstrømmen mot UNN Tromsø.

- Vi har valgt å ta inn over oss de innspill som er kommet etter vår første innstilling. Og gjort en ny vurdering. Vi valgte å beholde dagflyet i Alta, og det har fått noen konsekvenser. I tillegg var statsbudsjettet strammere enn vi hadde tatt høyde for i langsiktig økonomisk plan, og vi har vært nødt til å gjøre en ytterligere prioritering. Det gjør at vi ikke finner rom for å prioritere å innføre jetfly ved Tromsøbasen, selv om det finnes argumenter for å gjøre det, sier administrerende direktør Lars Vorland.

Svalbard

Helse Nord har ansvaret for en forsvarlig akuttberedskap på Svalbard. Flyoperative forhold gjør at tjenesten er sårbar i vinterhalvåret. Vi har gjort konkrete tiltak for å gjøre tjenesten mer robust med den flyflåten vi har i dag. De siste to årene har dette fungert tilfredsstillende.  

Vi vil fortsette å betjene Svalbard med den flytypen vi har tilgjengelig i dagens struktur. Helse Nord RHF vil arbeide for at det blir innført jetfly på Gardermoen. Dette vil styrke totaliteten i tjenesten, og utgjøre en ressurs i tilfelle en større hendelse på øygruppen. 

Saken skal sluttbehandles i møte 14. november, hvor alle administrerende direktører i de regionale helseforetakene beslutter hvordan fremtidig ambulanseflystruktur skal se ut.Mer informasjon:
Fagdirektør i Helse Nord: Geir Tollåli, mob: 909 45 509