logo

Anbudskonkurranse om pasienttransport

Helse Nord RHF har kunngjort anbudskonkurranser – Pasienttransport landeveis til Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Finnmarkssykehuset HF, Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF.

Publisert 09.02.2021
Taxi
Anbudskonkurransene er kunngjort på www.doffin.no og i EU sin database for slike kunngjøringer - TED. Anbudsprosessen foregår via www.mercell.no                                     

Det vil bli avholdt en digital tilbudskonferanse pr helseforetak.
Helgelandssykehuset HF: 22.02.21 kl.: 10:00 - 12:00
Finnmarkssykehuset HF:  23.02.21 kl.: 10:00 - 12:00
Nordlandssykehuset HF:  24.02.21 kl.: 10:00 -12:00
Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 25.02.21 kl.: 10:00 - 12:00

Påmelding til digitalt tilbudskonferanser: 18.02.21 kl. 15:00 i Mercell via kommunikasjon pr. helseforetak.