logo

Åtte beslutninger fra Beslutningsforum

Beslutningene var innen områdene diabetesmåling, fedmekirurgi, legemidler til amyotrofisk lateral sklerose (ALS), plakkpsoriasis, Crohns sykdom, og ikke-småcellet lungekreft.

Publisert 14.05.2018
Colourbox.com