logo

Bedre akuttberedskap på Svalbard

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) har nå etablert en ordning med vakt for anestesilege på Sysselmannens helikoptre. Dette gjør at akuttberedskapen på Svalbard er vesentlig styrket, og behovet for tidskritisk pasienttransport mellom Svalbard og fastlandet er blitt mindre.

Publisert 15.03.2018
Sysselmannens helikopter
Det var i oktober 2017 at UNN fikk oppdraget om å etablere denne beredskapen av Helse Nord RHF. Oppdraget ble gitt etter en tids dialog der konklusjonen var at akuttberedskapen burde bedres. Tidligere hendelser hadde avdekket at det kunne være tidskritiske utfordringer med å frakte pasienter med fra Svalbard til fastlandet.

– Vi er glade for å kunne bidra til at beredskapen på Svalbard blir bedre gjennom denne bufferen. Å ha en anestesilege knyttet til Sysselmannens helikopterberedskap vil gi en økt kompetanse og bedre mulighet for akuttmedisinsk hjelp for Svalbardsamfunnet, sier sjef for sikkerhet og beredskap Oddvar Larsen ved Helse Nord RHF.

Årlig kostnad på 16,3 millioner kroner

Tiltaket er beregnet til å ha en årlig kostnadsramme på 16,3 millioner kroner, og Helse Nord RHF tar sikte på å øke den årlige driftsrammen til UNN tilsvarende.

– I tillegg til vaktordning med anestesilege er det gjort investeringer i relevant medisinteknisk utstyr. Slikt utstyr utgjør i kombinasjon med anestesilege, en vesentlig styrking av helseberedskapen på øygruppen, sier Larsen. 

Fortsetter å vurdere transportkapasitet

Helse Nord RHF vil fortsette å utrede mulighetene for både kortsiktig og langsiktig løsning som kan bedre lufttransporten av pasienter, personell og utstyr mellom Svalbard og fastlandet. Dette skjer i erkjennelsen av at det kan være kapasitetsproblemer når det evt. er behov for å frakte de alvorligst skadde pasienter, og flere pasienter samtidig. I kriser kan det også bli et ekstraordinært behov for å flytte personell og utstyr til Longyearbyen.


For mer informasjon, kontakt sjef for sikkerhet og beredskap ved Helse Nord RHF:
Oddvar Larsen, mobil: 992 25 855