logo

Beslutningsforum åpner for seks nye metoder

Beslutningsforum for nye metoder har sagt ja til seks nye metoder inkludert behandling for multippel sklerose (MS), lungekreft, hemofili A og alvorlig astma. Totalt ble ni metoder besluttet i møtet den 18. november.

Publisert 20.11.2019
stetoskop på tastatur