Hopp til innhold
logo

Den regionale utviklingsplanen er vedtatt

– Samarbeidet mellom fagmiljøene blir viktigere og viktigere, sier styreleder i Helse Nord RHF, Renate Larsen etter at regional utviklingsplan 2035 nå er vedtatt.

Publisert 03.01.2019
Fyrtårn
– Utviklingsplanen systematiserer de viktigste problemstillingene vi må jobbe med. Kompetanse, samarbeid med kommunene, økonomi og samarbeid i faglige nettverk i regionen blir viktig framover, sier styreleder i Helse Nord RHF, Renate Larsen etter onsdagens styremøte.


Viktige høringsuttalelser

Regional utviklingsplan 2035 skal bidra til at Helse Nord RHF kan sørge for at befolkningen får gode og likeverdige spesialisthelsetjenester, når de trenger det uavhengig av alder, kjønn, bosted, økonomi og etnisk bakgrunn, samt å legge til rette for forskning og undervisning.

Utkast til Regional utviklingsplan 2035 har vært ute på en omfattende høringsrunde. Høringsuttalelsene underbygde i stor grad de temaene som er valgt. Innspillene understreker hvor viktig det vil være å arbeide sammen om strategier og oppgaveløsning på store områder. Manglende medvirkning og manglende systematikk i høringsutkastet ble påpekt fra noen. Høringsuttalelsene har vært svært viktige for arbeidet med den endelige utforming av forslaget til plan.

Må jobbe sammen

Den regionale utviklingsplanen er omfattende, men med ett overordnet oppdrag i bunnen: Å utvikle én spesialisthelsetjeneste der aktørene jobber sammen for å gi befolkningen likeverdig tilgang til helsehjelp på en ressursmessig bærekraftig måte.

Helsetjenesten skal organiseres i en kombinasjon av tjenester nært der folk bor, et fullverdig universitets- og regionsykehustilbud, med samling  av høyspesialiserte funksjoner i hovedsak hos Universitetssykehuset Nord-Norge, og et bredt tilbud i Nordlandssykehuset.

– Samarbeidet mellom fagmiljøene blir viktigere og viktigere. Kompetansen, ikke minst ved UNN, må vi legge til rette for skal få enda større betydning i et tett samarbeid med fagfolk i andre sykehus, sier Larsen.

Store endringer

Helsetjenesten vi se store endringer i årene som kommer. Det er vanskelig å si sikkert hvordan dette vil påvirke framtidig kapasitetsbehov. Samarbeid med kommunene, ny teknologi og endring i måter å jobbe på vil særlig påvirke behovet for sengekapasitet og prehospitale tjenester.

– Planen som nå er vedtatt vil justeres og videreutvikles jevnlig i årene som kommer, sier Larsen.
Fant du det du lette etter?