logo

Dette er de nye styrene

Sykehusene i Helse Nord har fått oppnevnt styrer for 2020–2022. Les hvem styremedlemmene er.

Publisert 26.02.2020
Styremøte i Helse Nord RHF 26. februar 2020

​Nye representanter for styrene i Finnmarkssykehuset, Helgelandssykehuset, Nordlandssykehuset, Sykehusapotek Nord og Universietssykehuset Nord-Norge er oppnevnt for perioden mars 2020 til mars 2022.

Det er styret i Helse Nord RHF som oppnevner de eieroppnevnte styremedlemmene, og disse ble oppnevnt i styremøtet 26. februar. I tillegg har styrene ansattevalgte representanter, samt observatør fra brukerutvalget.

– Viktige og krevende verv

– Å sette sammen og velge nye styrer er blant de viktigste oppgavene styret i Helse Nord RHF har. Vi har fått inn mange forslag til medlemmer og takker alle forslagsstillere for det. Styret i Helse Nord RHF er veldig fornøyd med å ha på plass styrene for den neste toårsperioden, og ser fram til godt samarbeid for å utvikle pasientens helsetjeneste i Helse Nord, sier styreleder i Helse Nord RHF, Renate Larsen.

Hun er tydelig på at både styreledere og styremedlemmer har påtatt seg krevende verv og betydningsfulle samfunnsoppdrag.

– Styrene i helseforetakene har stor betydning, og er den øverste ledelsen i sykehusene. Jeg er glad for at styrearbeid er attraktivt. Vi har gode kandidater som har takket ja. Jeg vil takke både nye og gjenvalgte styreledere og styremedlemmer, som påtar seg krevende verv. En stor takk også til dem som nå går ut av styrene, sier Larsen.

Styret i Finnmarkssykehuset

​Navn

Bakgrunn​

​Lena Nymo Helli, Nittedal, styreleder (ny)

​Master i farmasi. Venture Partner i Hadean Ventures og arbeidende styreleder i Farmastat AS. Har styreerfaring fra bl.a. Legemiddelindustriforeningen, Det amerikanske handelskammer, Legemiddelansvarsforeningen og Farmastat - norsk legemiddelstatistikk.

​Gudrun Rollefsen, Hammerfest, nestleder

​Sosialøkonomi/samfunnsøkonom. Direktør i Hammerfest Energi. Tidligere styreleder i flere medieselskaper og reiselivsselskaper, samt styremedlem i bransjeorganisasjoner.

​Siriann Gulsrud, Kautokeino

​Fastlege

​Guro Brandshaug, Sør-Varanger

​Fysioterapeut, master i folkehelsevitenskap og MBA. Daglig leder Kirkenes Næringshage. Styreerfaring fra private selskap, idrett og utdanning.

​Andreas Moan, Oslo

​Lege. Prosjektdirektør Helse Sør-Øst RHF. Blant annet styreerfaring fra Sykehuspartner.

​Jan Petter Monsen, Bodø

Siviløkonom. Økonomirådgiver Helse Nord RHF.​

​Mads Stian Hansen, Alta (ny)

​Lærer/rektor. Programleder Nordnorsk lederutvikling.

​Kristina Eriksson Nytun
ansattevalgt​
​Stian Johnsen
ansattevalgt​
​Ole I. Hansen
ansattevalgt​
​Svein A. Størdal
ansattevalgt​
​Kjell Magne Johansen
observatør fra brukerutvalget​
Styret i Helgelandssykehuset

​Navn

Bakgrunn​

​Arne Benjaminsen, Oslo, styreleder (ny)

​Siviløkonom. Universitetsdirektør ved Universitetet i Oslo. Tidligere styremedlem i UNN, og har hatt og har en rekke andre styreverv.

​Andrine Solli Oppegaard, Sømna, nestleder (ny)

​Veterinær. Tidligere ordfører. Ansatt i Mattilsynet.

​Henriette Hanssen, Alstahaug (ny)

​Master i akvakultur. Leder for Forsøksstasjonen hos LetSea. Styremedlem i NCE Aquaculture.

​Eva Monika Hestvik, Mo i Rana

​Diplomøkonom. Økonomidirektør i Mo Industripark AS. Har 25 års erfaring med styrearbeid. Er for tiden styreleder og styremedlem i flere selskaper.

​Hege Harboe-Sjåvik, Vefsn (ny)

​Lege. Kommuneoverlege Vefsn.

​Jonne Kalstad, Bodø

Lege. Privatpraktiserende fastlege.​

​Roar Olsen, Trondheim (ny)

​MBA i strategisk ledelse. Leder for UNIT - Direktoratet for IKT og fellestjenester innen høyere utdanning og forskning. Noe styreerfaring.

​Anders Stokka Ringkjøb
ansattevalgt​
​Dag Christian Johansen
ansattevalgt​
​Nils Petter Rundhaug
ansattevalgt​
​Anja Sjåvik
​ansattevalgt
​Anne Lise Brygfjeld
observatør fra brukerutvalget​

Styret i Nordlandssykehuset

​Navn

Bakgrunn​

​Odd Roger Enoksen, Andøy, styreleder

​Agronom. Konsernsjef Andøya Space Center. Politisk erfaring og en rekke andre styreverv.

​Trine Karlsen, Bodø, nestleder

​Ph.d. i klinisk medisin. Forsker, førsteamanuensis NTNU, dekan Nord universitet. Ett øvrig styreverv.

​Olav Farstad, Svolvær

​Jurist. Pensjonist. Har hatt en rekke styrelederverv i private og offentlig foretak.

​Siw Moxness, Lurøy

​Sivilingeniør. Leder i Vigner Olaisen AS. Styreerfaring fra statsforetak, kommune, private selskaper, bank og stiftelser.

​Anna Kuoljok, Hamarøy

​Anestesisykepleier med master. Daglig leder for Sámi Safari Camp. Styreerfaring fra forskning, reiseliv og næringsforening.

​Børge Selstad, Neverdal (ny)

​Master of Mangement. Direktør i Meløy Energi. Har tidligere sittet i styret til Nordlandssykehuset.

​Anne Berit Sund, Bodø

​Siviløkonomi, master i helseledelse. Økonomirådgiver Helse Nord RHF. 

​Johnny Jense
ansattevalgt​
​Karina Hjerde
ansattevalgt​
​Benjamin Storm
ansattevalgt​
​Merete Danielsen
ansattevalgt​
​Barbara Priesemann
observatør fra brukerutvalget​

Styret i Sykehusapotek Nord

​Navn

Bakgrunn​

​Grete Ellingsen, Sortland, styreleder (ny)

​Jurist. Tidligere arbeidet som advokat, dommerfullmektig, ordfører, statssekretær og jobber nå som jurist i Mattilsynet. Har hatt en rekke styreverv.

​Gunnar Skov Simonsen, Tromsø, nestleder

​Lege. Avdelingsleder Universitetssykehuset Nord-Norge. 

​Hilde Gustavsen Erstad, Tromsø

Master i farmasi. Regionsdirektør Rema 1000 Nord. ​Styreerfaring fra næringsliv, idrett mm.

​Randi Brendberg, Bodø

​Radiolog. Fagsjef Helse Nord RHF.

​Lars Småbrekke, Tromsø

​Cand. pharm. Førsteamanuensis UiT, Norges Arktiske universitet

​André Engesland
ansattevalgt​
​Liv Norlid
ansattevalgt​

Styret i Universitessykehuset Nord-Norge (UNN)

​Navn

Bakgrunn​

​Roald Linaker, Bardu, styreleder

Cand. theol. Stortingets ombudsmann for Forsvaret. Har vært styreleder i UNN i ett år.​

​Helga Marie Bjerke, Tromsø, nestleder

​Sykepleier. Avdelingsleder Tromsø kommune. Har vært i UNN-styret i seks år.

​Johan Ailo Kalstad, Kautokeino

​Siviløkonom. Direktør Samisk høgskole. Styreerfaring fra kultur, media og utdanning.

​Grethe Kristoffersen, Tromsø

​Hovedfag statsvitenskap og treårig økonomi og administrasjon. Direktør NAV Troms og Finnmark. Omfattende styreerfaring fra næringsliv, utdanning mm.

​Ann Sissel Faugstad, Bergen

​Spesialsykepleier og cand. polit. Spesialrådgiver Helse Bergen. Er styremedlem eller nestleder i tre andre styrer.

​Sverre Håkon Evju, Narvik

​Fastlege

​Thrina Loennechen, Tromsø

​Farmasøyt. Dekan UiT, Norges Arktiske universitet.

​Erik Arne Hansen, Bodø

​Siviløkonom. Økonomidirektør Helse Nord RHF.

​Marianne Johnsen
ansattevalgt​
​Kay Müller
ansattevalgt​
​Vibeke Haukland
ansattevalgt​
​Jan Eivind Pettersen
ansattevalgt​
​Kjersti Baardsen
observatør fra brukerutvalget​

Les mer om styrearbeid

Helse Nords veileder for styremedlemmer gir en kort orientering om styrearbeid i helseforetak, og den er ment som et bidrag til styrenes rolleforståelse og rolleutøvelse. Veilederen sammenfatter gjeldende rettsregler og gitte styringskrav, samt inneholder en omtale av styrearbeid som er av mer veiledende karakter. 

Veileder for styremedlemmer - styrearbeid i helseforetak.pdf

Helse Nord IKT

Styret i Helse Nord IKT ble oppnevnt høsten 2019, og har funksjonstid til mars 2022.

Mediekontakt

Ønsker media kontaktinformasjon til styreledere eller har andre spørsmål, ta kontakt med kommunikasjonsdirektør i Helse Nord RHF, Anne May Knudsen, tlf. 975 92 815.