logo

Dette mener sykehuspasientene

Sykehuspasientene er mest fornøyd med legene og pleiepersonalet, viser ny stor undersøkelse. Mindre fornøyd var de med ventetider og samhandling mellom sykehus og kommune. 

Publisert 01.07.2016
Sist oppdatert 15.03.2017
Et nærbilde av hender som holder en pinne
Høsten 2015 ble det gjennomført en stor nasjonal undersøkelse blant voksne døgnpasienter ved somatiske sykehus. 

Det er Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret) som gjennomførte undersøkelsen på oppdrag fra Helsedirektoratet. 

Over 23 000 tilfeldig utvalgte sykehuspasienter deltok og målet var å kartlegge hvor tilfredse de var med sykehusoppholdet.

Mest fornøyd med personalet
En tilsvarende undersøkelse har blitt gjennomført årlig fra 2011. 

Da man sammenlignet årets undersøkelse, med tidligere år fant man en signifikant forbedring på de fleste områdene.

– Det pasientene var mest fornøyd med, var legene og det øvrige pleiepersonalet. De svarte blant annet at de følte at legene snakket til dem på en måte de forstod samt at de hadde tillit til legenes faglige dyktighet. De følte også at pleiepersonellet hadde omsorg for dem under oppholder, sier Paul Christian Hjemås, kvalitetssjef i Helse Nord RHF. 

Kvalitetsstrategien
Pasientene var mindre fornøyd med blant annet utskrivingsprosessen, ventetider og samhandling mellom sykehus og kommunale tjenester.

– Dette er områder vi allerede jobber med og vil jobbe med å forbedre de neste årene, sier Hjemås og viser til kvalitetsstrategien til Helse Nord. 

– Der er et av tiltakene at helsepersonell i Helse Nord skal ta den nye pasientrollen på alvor. Både gjennom høflig og ivaretakende kommunikasjon, akseptabel svartid på henvendelser, veiledning etter pasientens ønske og behov gjennom hele behandlingsforløpet, understreker Paul Christian Hjemås. 

Rapportene vil nå bli brukt til lokalt forbedringsarbeid i sykehusene i Helse Nord.