logo

Disse områdene fikk mest forskningsmidler

Kreft, hjerte og mental helse er de områdene hvor helseforetakene bruker mest forskningsmidler.

Publisert 01.04.2016
Sist oppdatert 15.03.2017
Rune Sundset, Pål Iden, Bent Høie, Per Morten Sandset, Stig Slørdahl
(På bildet fra venstre: kvalitets- og forskningsdirektør Helse Nord, Rune Sundset, ass. fagdirektør Helse Vest, Pål Iden, helse- og omsorgsminister Bent Høie, forsknings- innovasjons- og utdanningsdirektør Helse Sør-Øst, Per Morten Sandset, administrerende direktør Helse Midt-Norge, Stig Slørdahl.)


Kvinnelige forskere styrker sin posisjon i spesialisthelsetjenesten. 61 prosent av nye doktorgrader ble avlagt av kvinner. Kvinneandelen blant forskere som publiserer vitenskapelige artikler er 48 prosent, og andelen stiger jevnt.

Dette viser tall fra Nasjonal rapport om forskning og innovasjon i spesialisthelsetjenesten, som ble overlevert til helse- og omsorgsminister Bent Høie torsdag 31. mars. Rapporten er en samling av artikler som presenterer noen av forskningsprosjektene i Norge.

– Gjennom forskningen flyttes grensene for hva som er mulig i pasientbehandlingen. Fremtidens pasientbehandling utvikles kontinuerlig gjennom økt kunnskapsbygging, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Forskningen bidrar til utvikling av ny medisinsk kunnskap og teknologi av både nasjonal og internasjonal betydning.

– Regjeringen ønsker å løfte helse og omsorg som et næringspolitisk satsningsområde. Det er derfor flott å se at antall kommersialiseringsprosjekter øker i omfang, sier Høie.

Kunnskapsbasert helsetjeneste

Forskning og innovasjon er en forutsetning for at pasienter skal kunne motta kunnskapsbasert helsetjeneste av høy kvalitet og som er i takt med utviklingen internasjonalt. Alle helseforetak i Norge er pålagt å sørge for forskningsaktivitet i klinikken.

I dagens helsepolitikk er satsingen på økt brukermedvirkning sentral for å skape pasientens helsetjeneste. Rapporten bekrefter at brukerne er mer involvert i forskning og innovasjon enn tidligere. 20 prosent av forskningsmidlene i spesialisthelsetjenesten går til prosjekter hvor brukerne er med som rådgivere eller samarbeidspartnere, eller hvor brukerne deltar i organer som tilrettelegger for forskning.

Brukermedvirkning er mest utbredt innen psykisk helse.​

Femten forskningsprosjekter

​I rapporten presenteres femten forsknings- og innovasjonsprosjekter som alle er til pasientens beste. Prosjektene omfatter blant annet forebygging av hjertesykdom ved revmatiske sykdommer, utvikling av en vaksine som kanskje kan redde livet til mange nyfødte, ny teknologi for å finne lungesvulster og forskning som har avslørt et fedmegen.

Fra Helse Nord er følgende saker presentert:

Kan ny vaksine redde livet til mange nyfødte, på side 8 i rapporten.

Livsstilen påvirker ungdommens skjelett, på side 18 i rapporten.
​​Se alle artiklene i pdf (klikk på bildet):

En hånd som holder en telefon