logo

Doblet antallet helsefaglærlinger

Et regionalt prosjekt har ført til at sykehusene i Helse Nord har doblet antall helsefaglærlinger. Nå starter arbeidet med å beholde de viktige helsefagarbeiderne i sykehusene. 

Publisert 15.11.2016
Sist oppdatert 15.03.2017
En gruppe mennesker som poserer for et bilde
– For tre år siden var det få helsefaglærlinger i sykehusene våre. Rekrutteringen var vanskelig, oppfølgingen mangelfull og mange av lærlingene sluttet før de fikk fagbrev, sier Anita Mentzoni, rådgiver i Helse Nord RHF. 

Det regionale helseforetaket satte derfor i 2013 i gang et prosjekt i samarbeid med Finnmarkssykehuset, UNN, Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset. Målet var å øke antallet lærlinger og sørge for at de fikk bedre oppfølging. 

Oppsiktsvekkende resultat

Ved nyttår avsluttes prosjektet og resultatene er oppsiktsvekkende. Antallet lærlinger ved sykehusene har doblet seg fra 27 til 54. Over 80 prosent har fullført og fått fagbrev. Ved Nordlandssykehuset fullførte ni av ti med toppkarakterer. 

– En viktig suksessfaktor har vært at vi har fått på plass faste fagansvarlige ved alle helseforetakene. Dette blir permanente stillinger når prosjektet ved nyttår går over til drift, forteller Mentzoni.

Tett oppfølging er nøkkelen

En av de fagansvarlige er Veronica Jacobsen ved Nordlandssykehuset. Hun mener nøkkelen til suksess er tett oppfølging.
 
– Lærlingene våre har gått to år på videregående før de kommer til oss. Lærlingetiden varer i to år, og de jobber i vanlig turnus ved en av avdelingene våre. Hver lærling får tildelt en egen veileder, en erfaren hjelpepleier eller helsefagarbeider som følger opp lærlingen tett under hele periode, forteller Jacobsen.

Prosjektet har blant annet utarbeidet en egen håndbok for veilederne som skal hjelpe dem å følge opp lærlingene best mulig. 

– Flere av veilederne er svært takknemlig for håndboken som gir råd og hjelp i oppfølgingen av lærlingene, forteller Jacobsen.

Verdifulle for avdelingen

Men det er ikke bare veilederen som har ansvar for lærlingen. På Nordlandssykehuset sier en at «Nå har hele avdelingen fått en lærling». Lærlingene er ansatt på sine respektive avdelinger og er dermed en medarbeider på lik linje med andre.
 
– Vi ser at det skjer noe med hele avdelingen når det kommer inn frisk, nytenkende ungdom. De ansatte blir bevisste på å være gode rollemodeller og tar ansvar for opplæringen. Lærlingene er utvilsomt en viktig ressurs for de avdelingene de kommer til, forteller Veronica Jacobsen. 

I dag er det ingen problem å rekruttere lærlinger til sykehusene i Helse Nord. De fagansvarlige kan gjennomføre både skolebesøk og delta på yrkesmesser. 

– Vi ser etter gode og motiverte søkere med lite fravær. Vi har vært svært heldige med de som har kommet til oss, understreker hun. 

TRIVES: Både Michael Gjerskvål Johnsen og Tina-Janita Pettersen føler seg godt ivaretatt som lærlinger ved Nordlandssykehuset. 

Veilederen er viktig

To av helsefaglærlingene er Michael Gjerskvål Johnsen (18) og Tina-Janita Pettersen (18). De begynte lærlingetiden i høst ved henholdsvis ortopedisk og nevrologisk avdeling ved Nordlandssykehuset. 

– Jeg trives veldig godt. Det er godt arbeidsmiljø, godt samarbeid og jeg føler med ivaretatt, sier Michael og understreker at veilederen har vært veldig viktig for ham.

– På ortopeden har vi for eksempel mange pasienter med beinbrudd og proteser. Veilederen min har lang erfaring med å se hvilke pasienter som kan gå selv og hvem som kan komme til å falle. Den erfaringen deler han med meg, noe som er viktig både for min og pasientenes trygghet, forteller Michael.

– Føler meg godt ivaretatt

Også Tina-Janita på nevrologen trekker frem veilederen sin når hun skal fortelle om lærlingejobben ved sykehuset. 

– I begynnelsen følte jeg meg litt liten. Det var litt skummelt. Alt var så nytt, og jeg var ikke vant med å jobbe så tett på veldig syke folk. Men jeg fikk mye støtte og oppfølging fra veilederen min og de andre på avdelingen. Nå føler jeg meg trygg og er ikke lenger redd for hva som venter meg når jeg kommer på vakt, forteller Tina og legger til:
 
– Jeg har lyst til å jobbe på nevrologen når jeg får fagbrevet om halvannet år. 

Behovet for helsefagarbeidere øker

Og hun er ikke alene om det. Mange av lærlingene har lyst til å fortsette ved sykehusene, men bare rundt 10 prosent av lærlingene har til nå fått faste stillinger etter endt lærlingetid.
 
– Det er mange eldre hjelpepleiere som er på vei ut av yrkeslivet. Mange av disse stillingene blir omgjort til andre stillinger. Dette ønsker vi nå å gjøre noe med, sier Anita Mentzoni og forklarer:

– For å dekke arbeidskraftbehovet i fremtiden må spesialisthelsetjenesten også ta i bruk den kompetansen personell med videregående utdanning innehar. Det er mange oppgaver som kan løses av helsefagarbeidere, og dette må bli mer verdsatt i sykehusene, understreker hun. 

Rekrutteringsplan i 2017

Nå starter arbeidet med å beholde de viktige helsefagarbeiderne i sykehusene våre. 

– I 2017 setter vi i gang arbeidet med å lage en rekrutteringsplan som skal se på hvordan vi skal få til dette, sier Anita Mentzoni.

For behovet for helsefagarbeidere vil ifølge rådgiveren i Helse Nord RHF øke i årene som kommer. 

– Vi får stadig flere eldre pasienter med sammensatte lidelser og et omfattende pleiebehov. Dette er ikke oppgaver som kan løses med roboter og automatisering. Vi trenger kvalifiserte helsearbeidere som er utdannet til å ivareta det behovet vi vil ha i pleiesektoren i framtiden, poengterer hun. 

En gruppe mennesker som poserer for et bilde

PROSJEKTGRUPPA: Denne gjengen står bak lærlingeboomen i Helse Nord. Bildet er tatt på en tur til Keiservarden i Bodø.

Prosjektgruppa helsefaglærlinger 2014–2016 har bestått av: 
  • Anita Mentzoni, Helse Nord RHF
  • Veronica Jacobsen, fagansvarlig ved Nordlandssykehuset
  • Lill Ann Jordan, fagansvarlig ved UNN
  • Grethe Ernø Johansen, fagansvarlig ved Finnmarkssykehuset
  • Anne Ingeborg Pedersen, fagansvarlig ved Helgelandssykehuset
  • Ann-Mari Jenssen, konserntillitsvalgt for YS i Helse Nord

Har du spørsmål om lærlingeordningene i Helse Nord? 


Ta kontakt med Veronica Jacobsen, regional fagansvarlig for helsefaglærlingene i Helse Nord