logo

Endringer i styret i Helse Nord RHF

Styret i Helse Nord RHF har tre ansattevalgte styremedlemmer. På grunn av at hvert kjønn skal være representert med minst en person, rykker Sturla Heitmann fra Finnmarkssykehuset opp og blir ordinært styremedlem.

Publisert 21.03.2022
Colourbox

​Styret i Helse Nord RHF har tre ansattevalgte styremedlemmer. 

Jamfør helseforetaksloven § 21 første ledd, jf. aksjeloven § 20-6, skal hvert kjønn da være representert med minst en person. 

Da styremedlem Fredrik Sund fratrådte sitt verv som styremedlem i Helse Nord RHF 27. august 2021 rykket Ann-Mari Jenssen opp som ordinært styremedlem. Helse Nord RHF fikk da tre kvinnelige ansattevalgte. Brønnøysundregistret godkjenner ikke en slik sammensetning. 

Brønnøysundregistret har bekreftet at registeret vil godkjenne sammensetning dersom første mannlige styremedlem på listen over varamedlemmer rykker opp som ordinært styremedlem jf. protokoll fra valgstyre 11. juni 2020. 

Dette medfører at Sturla Heitmann rykker opp til ordinært styremedlem fra dagens dato til 11. juni 2022 og Ann-Mari Jenssen går tilbake som 1. varamedlem.​

Les mer om styret og styremøter i Helse Nord RHF