logo

ESA: – Helse Nord har fulgt regelverket

Etter å ha undersøkt Helse Nords kjøp av IKT-system for pasientjournal i 2011, konkluderer ESA med at anbudskonkurransen har fulgt regelverket.

Publisert 16.06.2016
Sist oppdatert 15.03.2017

Det var etter medieoppslag i TV 2 i 2015 at EUs overvåkingsorgan ESA besluttet å undersøke Helse Nords anbudskonkurranse for å kjøpe IKT-systemer. TV 2s innslag hadde som et av formålene å vise at Helse Nord ikke gjennomførte en reell konkurranse.

​– Vi har hele tiden ment at anbudet på kliniske IKT-systemer i 2011 var gjort korrekt. Ett av våre hovedmål med anbudet var å skape reell konkurranse, og det klarte vi. Vi er tilfreds med at ESA, etter sine undersøkelser, konkluderer med at vi har fulgt regelverket, sier adm. direktør i Helse Nord RHF, Lars Vorland.​

Tidligere anskaffelse

Det er ingen tvil om at Helse Nord i 2003 brøt lov om offentlige anskaffelser, da Helse Nord RHF uten anbudskonkurranse bestemte å innføre Dips som pasientjournalsystem på Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Det har Helse Nord aldri bestridt. UNN var eneste sykehus i Helse Nord som ikke hadde Dips, og det var i IKT-strategien at alle de elleve sykehusene i Helse Nord skulle standardiseres på samme system.

– Dessverre har bruddet på loven vi gjorde i 2003, og som vi fikk krass kritikk for av Riksrevisjonen i 2004, fulgt oss. ESA finner at anbudet i 2011 var godt gjennomført. Vi håper det skaper tillit til at våre hensikter er å skape gode pasientjournalsystemer for pasienter og ansatte, sier Vorland.

Les konklusjonene fra ESA


Tidligere omtaler av saken