logo

ESA vil undersøke Helse Nords Dips-anskaffelser

Helse Nords ulovlige Dips-anskaffelse i 2003, og anbudet i 2011, skal undersøkes av EFTAs overvåkingsorgan, ESA.

Publisert 16.06.2016
Sist oppdatert 15.03.2017
​ESA har på eget initiativ  opprettet undersøkelsessak mot Norge for brudd på EØS-reglementet om offentlige anskaffelser for å ha tildelt en IKT-kontrakt uten konkurranse.

– Helse Nord RHF vil bidra med all relevant informasjon som tidligere også er frambrakt i forbindelse med Riksrevisjonens og Helse- og omsorgsdepartementets behandling av saken, sier kommunikasjonsdirektør Kristian Fanghol i Helse Nord RHF.​

Seks spørsmål

ESA ber om svar på seks spørsmål i sin henvendelse til den norske EU-kommisjonen (se vedlagte originalbrev).

  • Bekreftelse på at kontrakten med Dips i 2003 ble inngått uten forutgående konkurranse.
  • En forklaring på hvorfor kontrakten ble inngått uten konkurranse.
  • Bekreftelse på at anskaffelseskonkurransen av elektronisk pasientjournal i 2011 endte med en kontrakt til Dips.
  • Informasjon om gjennomføring av anskaffelseskonkurransen i 2011.
  • Kopi av kontrakter med Dips inngått i 2003 og 2011 og annen relevant informasjon.
  • Informasjon om nåværende kontraktsforhold mellom Helse Nord og Dips.

Kontakt

Ønsker media eller andre mer informasjon, ta kontakt med kommunikasjonsdirektør Kristian I. Fanghol, mob. 950 76 075.

Brevet fra ESA til Norge