logo

Etablerer behandlingstilbud for personer med seksuell interesse for barn

“Det finnes hjelp” er et lavterskel samtaletilbud til personer over 18 år med seksuell interesse for barn, som har en selvidentifisert risiko, og som ønsker hjelp til å unngå å handle på sin seksuelle interesse.

Publisert 15.10.2021
Sist oppdatert 18.10.2021
Trist gutt

​Behandlingen skjer ved UNN Tromsø og psykologene i tilbudet tilbyr individuelle samtaler for brukere i Nordland, Troms og Finnmark. Det er også mulighet for videosamtaler for personer som ikke kan møte fysisk. 

Tilbudet er også åpent for personer med tidligere straffesakshistorikk, men tar ikke imot personer som for øyeblikket er under etterforsking for seksuallovbrudd.

Trenger ikke henvisning

Det trengs ikke henvisning fra lege eller andre med henvisningsrett for å få et tilbud, og ventetiden er kort. Brukerne registreres som selvhenviste pasienter i lærings- og mestringsaktivitet, og betaler alminnelig egenandel. De har rett på å få dekket reise og opphold ifm. samtalene. 

Tabubelagt

En seksuell interesse for barn er noe av det mest tabubelagte og stigmatiserende en person kan oppleve. Selv om en slik interesse barn sjelden fører til fysiske overgrep, kan det være svært belastende for personen selv. Det kan også være vanskelig å leve et godt liv hvis man har en slik interesse. Målet med samtaletilbudet er å hjelpe brukerne å styrke kontrollen av egne seksuelle tanker/fantasier, følelser, og atferd, og hjelp til å leve et godt og verdig liv. En individuelt tilpasset mestringsplan utvikles i samarbeid mellom behandler og bruker.

Kunnskapsbasert tilnærming

Innholdet i «Det finnes hjelp» understøttes av forsknings- og kunnskapsbaserte tilnærminger:

  • Kognitiv atferdsterapi og emosjons- og relasjonsfokusert terapi
  • Risiko-behov-responsivitets prinsippene (Risk-Need-Responsivity) 
  • Styrkebasert rehabiliteringsteori - Good Lives Model (GLM)

​“Det finnes hjelp” driftes av SIFER Nord (Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels-, og rettspsykiatri – region Nord). SIFER Nord har flere andre behandlingstilbud til personer med seksuallovbrudds-problematikk. Kompetansesenteret gir også konsultasjon til behandlere i spesialisthelsetjenesten og andre tjenesteytere i saker som omhandler seksuallovbrudds-problematikk.

Les mer om tilbudet «Det finnes hjelp»​

For mer informasjon, kontakt:

Seksjonsleder og overlege Erlend Bugge på mobil: 405 10 007