logo

Farlig rot med medisiner

De tre siste årene har Giftinformasjonen fått nærmere 1200 henvendelser fra eldre over 70 år som har forvekslet, feildosert eller hatt uhell med medisiner. 1 av 4 blir anbefalt å kontakte lege eller sykehus.

Publisert 15.09.2017
Rydd skapet

​– Tallene fra Giftinformasjonen viser at eldre gjør feil med medisiner det er svært farlig å gjøre feil med, forteller Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk.

Medisiner det er farlig å forveksle er for eksempel blodfortynnende medisin. Feildosering kan føre til blødninger dersom man tar for mye og blodpropp om man tar for lite. Andre eksempler er hjertemedisiner som digitoksin hvor det er livsviktig at doseringen følges helt nøyaktig. Det samme gjelder medisinen metrotreksat som ofte brukes mot leddgikt.

Rydd ofte

Rundt 40 prosent av oss rydder sjeldent eller aldri i medisinene sine, viser en undersøkelse utført av Opinion. For eldre er denne oppryddingen ekstra viktig. Eldre over 65 år utgjør om lag 15 prosent av befolkningen, men bruker 50 prosent av legemidler som skrives ut.

– Sykdomsbildet til eldre kan skifte raskt og noen medisiner tas bort, mens andre legges til. Samme medisin kan ha ulikt utseende og pakning, dette øker risikoen for feilbruk og forveksling. Derfor er det spesielt viktig at eldre rydder ofte i medisinene sine, oppbevarer dem sikkert, og returnere medisiner de ikke trenger lenger til apotek, understreker Madsen.

Forårsaker sykehusinnleggelser

I stortingsmeldingen «Riktig bruk – bedre helse» fra 2015 kommer det frem at om lag ti prosent av alle sykehusinnleggelser av eldre på medisinsk avdeling, er forårsaket av legemiddelrelaterte problemer.

Ryddekampanje

Kampanjen «Rydd skapet» skal å få flere til å rydde i medisinene sine, oppbevare dem sikkert og returnere gamle medisiner til apoteket. Kampanjen er et samarbeid mellom Legemiddelverket, Apotekforeningen, Legemiddelindustrien (LMI) og Norsk Vann. 

Legemidler i miljøet er et økende problem, og det er derfor viktig at ubrukt medisin ikke kastes i søppel eller i avløpet, men returneres til apoteket.

Tips til deg som bruker mange medisiner:


  • Bestill en time hos fastlegen for å gjennomføre en legemiddelgjennomgang (LMG).
  • Ta med alle medisinene du har, både reseptpliktige, ikke-reseptpliktige og kosttilskudd, til fastlegen.
  • Legen tar en gjennomgang og viser hvilke medisiner du bør beholde og hvilke du kan kvitte deg med. Be legen skrive ut en medisinliste så du har full oversikt over medisinene du bruker.
  • Medisiner du ikke trenger lenger leverer du inn på nærmeste apotek.
  • Medisinene du beholder oppbevarer du samlet på et trygt sted.
  • Rydd i medisinene hver gang du får nye, eller når du ikke skal bruke dem lenger.

Kontaktpersoner:

Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør, Legemiddelverket, tlf.: 91 70 23 77
Katherine Notvik, prosjektleder, Legemiddelverket, tlf.: 41 28 51 52

Les mer på helsenorge.no