logo

God ambulanseflyberedskap

Ambulanseflyberedskapen i Norge er i dag god, med mange ekstra innleide fly.

Publisert 17.12.2019
Ambulansefly
I dag, tirsdag 17. desember, er det totalt 14 fly tilgjengelig. Normalt sett skal det være ni fly. Luftambulansetjenesten vurderer at både flyplasser med kort og lang rullebane vil ha god beredskap. I dag har det vært svært mange øyeblikkelig hjelp oppdrag. Det har krevd mye koordinering og god utnyttelse av de tilgjengelige ressursene.

Tilgjengelige fly

Luftambulansetjenesten har normalt 9 fly i beredskap på dagtid. I dag er de fordelt slik:

 • Seks kortbanefly stasjonert i Kirkenes, Alta, Tromsø, Bodø, Brønnøysund, Ålesund
 • To kortbanefly med værbegrensninger inn til propell er justert, Alta og Gardermoen
 • Ett jetfly, langbane, Gardermoen
 • (+ To reserve kortbanefly. Et med ferdig justert propell som snart settes inn i Alta, og et på planlagt vedlikehold)
I tillegg har Babcock satt inn følgende ekstrafly:

 • Ett kortbanefly i Tromsø med eget mannskap
 • Ett langbanefly, i Alta med eget mannskap
 • Ett jetfly stasjonert på Gardermoen med eget mannskap
 • Dette medfører at Nord-Norge har normalt antall kortbanefly på normal beredskap, samt et kortbanefly (med restriksjoner) og et langbanefly mer en vanlig.
Ekstra innleide fly og helikopter fra andre operatører:

 • Ett jetfly fra JoinJet med lege og sykepleier ombord, Gardermoen
 • Ett jetfly fra AirWing med lege og sykepleier ombord, Gardermoen
 • Forsvarets Bell-helikopter i Kirkenes, med lege og sykepleier ombord
Dette medfører at tilgangen på luftambulanseleger og tilgangen på langbanefly er vesentlig bedre enn vanlig.

I tillegg til flyene, er 20 ambulanse- og redningshelikoptre tilgjengelige i Norge, inkludert Forsvarets Bell-helikopter stasjonert i Kirkenes.

Teknisk justering

Fredag 6. desember satt Babcock Scandinavian AirAmbulance AS fire av luftambulansetjenestens kortbanefly på bakken med en teknisk uregelmessighet i propellområdet. For å sikre økt flysikkerhet innførte operatøren også utvidet værbegrensing på de 6 kortbaneflyene som ikke hadde hatt dette propellproblemet. Samlet ga dette en betydelig svekket beredskap. For å kompensere for dette har Babcock og oppdragsgiver Luftambulansetjenesten HF satt inne fra tre til seks ekstra fly den siste uka.

I dag gjenstår det for Babcock å justere propellene på de to flyene som kun har dagberedskap ved basene Alta og på Gardermoen. Selskapet mener dette skal være gjort i løpet av uken.

Fremover

- Som en ekstra sikkerhet holder vi alle ekstra flyene frem mot helga. Babcock skal også stille med ekstra fly i Finnmark inn til selskapet leverer høy og jevn beredskap med tjenestens egne fly, sier administrerende direktør i Luftambulansetjenesten HF, Øyvind Juell.

Både Luftambulansetjenesten HF og Helse Nord RHF opprettholder gul beredskap inntil behovet for ekstraordinære ressurser er borte, og Babcock har vist stabil leveranse med egne ressurser.